KPY Günü Konferansı-5: ‘Cultural Autonomy: Revisiting and Old Concept’

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 6 Aralık 2012, Perşembe
Saat: 18:00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-305

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) ve Kültür Yönetimi Yüksel Lisans Programı ortaklığıyla düzenlenecek olan 5. KPY Günü Konferansı ‘Cultural Autonomy: Revisiting and Old Concept’ başlığını taşıyor.

Kültür, genel kabulde, derinlerde gelişip  yavaş hareket eden bir olgu olarak değerlendirilir. Ancak son günlerde, toplumsal, ekonomik ve hatta siyasal alandaki popüler tartışmalarda sahnenin önünde yer almışa benziyor. Demokrasi aracı olarak kültüre katılım  ya da  sürdürülebilir kalkınmanın yaşamsal öğesi olarak kültür vb. gibi.

Dünya kültürüne baktığımızda varolan akademik literatür ve mevzuatın önemli bir kısmının Avrupa’da üretildiğini kabul etmemiz gerekir. Oysa, eski kıtanın kültür arenasında yakın zamanda dikkat çekici bir değişiklik olacakmış gibi görünmüyor. Öte yandan, çoğu kez “bahar”ları bağlamında atıfta bulunulan  Kuzey Afrika ve Orta Doğu  gibi başka bölgelerde ilgi çekici bir kültürel hareketlilik söz konusu.

“Güney”de  yakın zamanda görülen bu kültürel canlılığın kültürle ilgili bilgi ve uygulama stoğumuzun üzerine yeni şeyler eklemesini beklemeli miyiz?

Kültür aktivizmi gerçekten bir değişim etmeni olabilir mi? Yoksa değişimin çıktılarından sadece biri midir? Bunlardan hangisi öncelik kazanırsa kazansın, devlet-sivil toplum parçalanmışlığının görüldüğü bu coğrafyalardaki  kültürel aracılık örneklerinden kültürel eylemin özerkliği hakkında önemli çıkarsamalar yapılabilir mi?

KPY Konferansı, Mısır’lı bağımsız bir kültürel eylemci olan Basma el-Huseyni(Al Mawred Al Thaqafy)  ile Hindistan kökenli olup Avrupa ve Avustralya’da çalışan, kültür uygulamacılığından araştırmacılığına ve yorumculuğuna  geçiş yapan  Raj Isar (Paris Amerikan Üniversitesi) arasında bir diyalog  şeklinde gerçekleştirilecek.


Basma El Husseiny:
Bir kültür aktivisti ve sanat yöneticisi olan Basma el Husseiny, yirmi yıldır Arap dünyası içinde bağımsız kültür projelerini ve organizasyonlarını desteklemektedir.  Kültürel Yönetim alanında bir UNESCO uzmanı olan Basma, bundan önce Ford Vakfı’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki çalışmalarında Medya, Sanat ve Kültür programı görevlisi ve Mısır’da British Council bünyesinde Sanat Yönetmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) Danışma Kurulu üyesi de olan Basma, Ekim 2011 tarihine kadar Syria Trust for Development, Rawafed Programı Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürütmüştür. Afrika’nın en büyük kültür ağı olan Arterial Network’ün Mısır temsilcisi olan Basma aynı zamanda Arterial’ın Kültür Politikaları Görev Ekibi’nin de üyesidir. Basma, ‘Towards A Strategy for Culture in the Mediterranean’ başlıklı AB raporunun da yardımcı yazarıdır.

Basma El Husseiny şu anda, genç sanatçı ve yazarları destekleme ve Arap dünyası ve diğer ülkeler arasında kültürel değişim alanlarında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bölgesel bir kuruluş olan (Al Mawred Al Thaqafy) Culture Resource’da genel müdür olarak çalışmaktadır. Kendisi gene bölgesel bir vakıf olan Arab Fund for Arts & Culture’ın da kurucu ortağı ve mütevelli heyeti üyesidir.

Yudhishthir Raj Isar:
Isar, Kültürel pratikler ve deneyimlerin çeşitli alanlarında aktif olan bir analist, danışman ve sözcüdür. Şu anda, Paris Amerikan Üniversitesi’nde Kültür Politikaları Çalışmaları alanında profesör, University of Western Sydney, Institute for Culture and Society’de seçkin misafir araştırmacı ve  SAGE tarafından yayımlanan ve beşinci sayısına ulaşmış The Cultures and Globalization Series’in kurucu ve yardımcı editörlüğü görevlerini yürütmektedir. 1973 – 2003 yılları arasında UNESCO bünyesinde, üç aylık yayınlanan Museum (Museum International) dergisinin baş editörlüğü, World Commission on Culture and Development genel müdürlük sekreterliği ve International Fund for the Promotion of Culture’ın yöneticiliğini yapmıştır. Isar aynı zamanda uluslararası dernek ve vakıflara danışmanlık hizmeti verirken, çeşitli kültür kurumlarının yönetim kurullarına üyedir. Isar, 2004 – 2008 yılları arasında sanat destek platform olan Culture Action Europe’un başkanlığını üstlenmiştir.

Kültür Politikaları Yönetimi ve Araştırma Merkezi’nin (KPY), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ile ortaklaşa yayımladığı eserler; 5. KPY Günü Konferansı’nda satışa sunulacaktır.

Konferans dili İngilizce’dir.

Ayrıntılı bilgi için:
Adil Serhan Şahin
Tel: 0212- 311 7579
E-posta: serhan.sahin@bilgi.edu.tr

web: kpy.bilgi.edu.tr
Blog: www.bilgikpy.com