"Türkiye’de Uzlaşı ve Güven Sorunu" Paneli

güncelleme: yayınlama:

Moderatör: Suna Vidinli (Habertürk)
Panelistler: Mehmet Altan (İstanbul Üniversitesi), Nazlı Ilıcak (Sabah Gazetesi), Ferhat Kentel (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Tarih: 15 Aralık 2012
Saat: 12.00-15:00
Yer: santralistanbulKampüsü , E3-101

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çağdaş Hukukçular Kulübü’nün, Genç Barış İnisiyatifi’nin desteğiyle gerçekleştireceği panelin amacı; Türkiye’de toplumsal barışın ve gerçek demokrasinin temin edilmesinin önündeki engellerden biri olan uzlaşamama sorununa, toplumun farklı kesimlerinin birbirlerine olan güvensizliği perspektifinden bakmaktır.

Bu güvensizlik ve uzlaşamama sorununun demokrasiye ve barışa olan yansımalarının ele alınacağı panelde, toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan güven ve uzlaşı kavramları, farklı açılardan ve kesimlerden mümkün olan en geniş perspektif ile sunularak konuya ilişkin çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir.