“Psikanaliz: Bir Düşünce, Bir Usta “ Konferans ve Film Gösterimi

güncelleme: yayınlama:

“Rosenfeld Rosenfeld’i Anlatıyor”  

 “Artık Sahici Bir Çocuk Oldum” David Rosenfeld (Eğitim Analisti)

Tarih: 13 Ocak 2013, Pazar
Saat: 10:00-17:00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Bu sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı‘nın Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu: Psike İstanbul işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da “Psikanaliz: Bir Düşünce, Bir Usta” etkinliği psikanalizin biri hayatta diğeri hayatta olmayan iki ustasını buluşturuyor. Gelmiş geçmiş en önemli psikanalistlerden olan ve psikoz üzerine çalışmalarıyla psikanaliz kuramına damgasını vuran Herbert Rosenfeld’i, günümüz psikanalizinin aynı alanda önde gelen ustalarından olan David Rosenfeld’den dinleyeceğiz.

Uzun süre Herbert Rosenfeld’den süpervizyon alan David Rosenfeld zengin kuramsal ve klinik birikimini yansıtan kendi çalışmalarından da bir örnek verecek. Toplantının ikinci kısmında, D. Rosenfeld’in otizm tanısı konmuş Benjamin isimli çocuğa uyguladığı tedaviyi adım adım aktaran “Artık Sahici Bir Çocuk Oldum” başlıklı film gösterilecek. Son kısımda konferans ve film üzerine tartışma ve soru-cevaplar yer alacak.

www.psikeistanbul.org

PROGRAM

10.00-12.15 Konferans 

12.15-14.00 Yemek arası 

14.00-15.00 Film Gösterimi

15.00-15.45 Kahve arası 

15.45-17.30 Tartışma ve Soru-Cevap


DİL: Sempozyumun dili İngilizce’dir; simültane çeviri yapılacaktır.

KATILIM: Sempozyum, ilgilenen herkesin katılımına açıktır. Ancak, yer kısıtlılığından dolayı kaydınızı gecikmeden yaptırmanızı öneririz. Sempozyum katılımcılarına Katılım Belgesi verilecektir.

KAYIT FORMU için tıklayınız (Form linkteki dosyanın 2. sayfasındadır).

KAYIT ÜCRETLERİ 

• Genel: 150 TL 
• Psike İstanbul üyeleri, öğrenci ve asistanlar: 125 TL
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri ve öğretim görevlilerine ücretsizdir (önceden yer ayırtmaları gereklidir).

ÖDEME ŞEKLİ 1) Kayıt ücretini İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin Garanti Bankası Erenköy Şubesi (Şube Kodu:150) TR420006200015000006299074 no’lu hesabına yatırınız. Banka dekontunu ve doldurmuş olduğunuz Kayıt Formunu (212) 224 10 03 no’lu faksa gönderiniz. 

ÖDEME ŞEKLİ 2) Ödeme belgenizi ve kayıt belgelerinizi psikeistanbul@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz. Bu durumda Kayıt Formu’nu ekli olarak gönderiniz ve mesajınızda banka dekont numaranızı ve ödemenizi hangi şubeden yaptığınızı belirtiniz.

David Rosenfeld: 
David Rosenfeld Arjantinli olup, Güney Amerika psikanalizinin öncü isimlerindendir. Psikoz ve bağımlılıkların psikanalitik yaklaşımla ele alınmasında önemli katkıları olmuştur. Klein’cı yaklaşımı bu tür patolojilere uygulamada teknik uyarlamalar ve yenilikler önermiştir. Kuramında ve tekniğinde Benlik Psikolojisi ve Fransız psikanalizinin de etkileri görülür. Tüm bu değişik kuramsal etkileri başarılı bir senteze ulaştırmıştır. Ayrıca felsefe alanında çalışmaları vardır. Klein’cı kuramla Jean Paul Sartre’ın felsefi yaklaşımını birleştirme yönünde çalışmalar yapmıştır. Bu konferansta David Rosenfeld, Herbert Rosenfeld’in kuramında şizofreni, psikotik aktarım, aktarım psikozu, şizofreniyle çalışırken karşıaktarım zorlukları, yıkıcı narsisizm, hipokondriya, haset, yorum ve açmaz, madde bağımlılığı, eyleme dökme olguları üzerinde duracak ve klinik örnekler verecektir.