Türkiye’de Göçmen Algısı ve Alternatif Yaklaşımlar: "Medyada Göçe Bakış"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 2 Mart 2013, Cumartesi
Saat: 09:30-18:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

"Türkiye’de Göçmen Algısı ve Alternatif Yaklaşımlar" seminerinin amacı, basın-yayın, televizyon haberciliği, sinema ve belgesel film gibi medyanın farklı alanlarında çalışmalar yapan, göç olgusuna duyarlı akademisyenleri, medya yaratıcılarını ve izleyicileri bir araya getirmek; Türkiye’de göçmenlere dair var olan baskın imge ve anlatıları gözden geçirmek ve değerlendirmek; farklı bakış açılarını paylaşarak alternatif yaklaşımlar ortaya koymak için bir platform oluşturmaktır.

Seminer, “Remapping Europe" (Avrupa’yı Yeniden Hayal Etmek) adlı uluslararası kültür ve sanat projesi kapsamında MODE Istanbul Film ve Dijital Sanatlar Girişimi tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Tarlabaşı Toplum Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için: modeistanbul.com / atolye@modeistanbul.com / 0212 311 53 50

PROGRAM:

09:30-10:00 Kahve ve Kayıt

10:00-10:30 Karşılama ve Giriş (Gökçe Su Yoğurtçuoğlu, MODE İstanbul)

Seminer 1. Oturum: Türkiye’de Göçmen Algısına Genel Bakış

Türkiye’de Göçe Genel Bakış ve Tarlabaşı Örneği (Neşe Erdilek, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

10:30-11:30 Türk Medyasının Göçmen Kadınlarla Olan Sınavı (Ayşe Akalın, İstanbul Teknik Üniversitesi)

11:30-12:00 Kahve ve Tanışma

Seminer 2. Oturum: Basın ve Televizyonda Göçmen Algısı

Basında Göçe Bakış (Fabio Salomoni, Koç Üniversitesi)

Televizyon Haberciliğinde Göçe Bakış (Barış Atayman, Aljezeera Tr)

12:00-13:30 Göçmenlerin Temsili ve Kendini Temsili: Suriyeli Göçmenler Örneği (Alberto Tetta, serbest gazeteci)

13:30-14:30 Yemek Arası

14:30-15:30 Film Gösterimi

Seminer 3. Oturum: Belgesel Film ve Sinemada Göçmen Algısı

Belgesel Filmde Göçe Bakış: Evden Uzakta (Güliz Sağlam, belgesel film yönetmeni)

Ulusötesi Filmde Göçe Bakış (Yeşim Burul, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

15:30-17:00

Sinemada Göçe Bakış: Karakterler Göçmen, Kamera Yerleşik (Uğur Kutay, Yıldız Teknik Üniversitesi)

17:00-18:00 Değerlendirme ve Kapanış


∗ Seminer içeriğinde değişiklik olması halinde MODE İstanbul’un web sitesindeki programa yansıtılacaktır.


Daha fazla bilgi için tıklayınız.