SEÇBİR Konuşmaları-26:'Vatanı Hayal Etmek, Vatanı Öğretmek

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Neşe Özgen (MSGSÜ, Galatasaray Üniversitesi)
Tarih: 6 Mart 2013, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-104

Bu sunumda 1928 ile 2009 yılları arasında MEB tarafından liselerde okutulan Coğrafya ders kitaplarında vatanın tahayyülünün hangi dönemlerde nasıl anlatıldığı irdelenecektir. Hangi dönemlerde Türkiye, hangi dönemlerde Türk coğrafyası, hangi dönemlerde Türklerin coğrafyası anlatılıyor? Bir tarihin coğrafyası mı çiziliyor, yoksa bir coğrafyanın tarihi mi yapılıyor? ‘Dost’, ‘düşman’ ‘komşu’ ‘uzak’ ‘yakın’, ‘birlik’, ‘ülke’, ‘yurt’, ‘anayurt’, ‘bölge’, ‘çevre’ sözcükleri hangi ülkeleri tarif etmek üzere nasıl farklı şekillerde kullanılıyor? Vatan sınırları içindeki coğrafya nasıl ele alınıyor? Bölge tanımları neye göre yapılıyor? Biz ve Onlar ayrımları hangi dönemlerde iç, hangi dönemlerde dış düşmanlık ve dostlukları öne çıkarıyor? 

SEÇBİR Konuşmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenmektedir.

www.secbir.org


Neşe Özgen:
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Özgen, MSGSÜ ve Galatasaray Üniversitesi’nde ders vermektedir. Çalışma alanları arasında gelişme ve bölgesel kalkınma, sosyal bilimlerde yöntem sorunları, toplumsal cinsiyet, yeni yoksulluk, yeni dünya düzeninde insan yapısı ve yapısal değişmeler bulunmaktadır.