Hukukçular için Adli Bilişim Sertifika Programı

güncelleme: yayınlama:

Tarihler: 13 Nisan - 4 Mayıs 2013
Süre: 4 hafta (Cumartesi günleri)
Saat: 9:00-17:00 

Koordinatörler: Halil Öztürkci, İbrahim Halil Saruhan

· Her geçen gün artan bilişim dünyasındaki suç çeşitliliğine rağmen bu suçların klasik hukuk yaklaşımıyla çözülmeye çalışılması beraberinde birçok sıkıntıyı getirmektedir. Bunun yanında, bilişim suçları, çeşitleri, nasıl gerçekleştirildikleri, suçu işleyenin arkada bırakabileceği delillerin neler olabileceği gibi tamamen günümüzün gelişmiş bilişim teknolojileri ışığında ele alınması gereken konu başlıkları hakkında hukukçu kimliğine sahip kişilerin yeterli bilgiye sahip olmaması da olayların aydınlatılması karşısında ciddi bir sorun olarak durmaktadır.

· Bu programın amacı bilişim suçları, nasıl gerçekleştirildikleri ve bu suçun tespitinde kullanılabilecek yöntemlerin neler olduğu gibi bilgiler hukuk nosyonuna sahip fakat bilişim suçları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerde farkındalık oluşturmaktır.

· Program sonunda katılımcılar bilişim suçları konusunda bilgi sahibi olabilecek, bir olayın çözüme kavuşturulmasında bilişim sistemleri üzerinde yer alan hangi bilgilerin ilgili olayın hangi kısmını aydınlatmak için kullanılabileceğini görecek, bu bilgilerin hangi şartlarla delil olarak kullanılabileceğini öğrenebilecek ve kendilerine sunulan adli bilişim çalışmalarının analizini ya da sorgulamasını gerçekleştirebileceklerdir.

• Adli bilişimin temelleri
• Farklı delil tiplerine göre delil toplama yöntemleri – İmaj almak
• Delilin bütünlüğünün sağlanması
• Dosya kütük sistemleri
• Şüpheli sistemler üzerinde canlı adli bilişim incelemesi
• Hafıza imajı üzerinden sayısal delil analizi
• Sosyal medya ile ilgili delil toplanması
• Delil üzerinde kelime ve silinmiş dosya aranması
• Yaşanmış bir olayın zaman çizelgesi yardımı ile incelenmesi
• Browser ile yapılan internet aktivitesinin incelenmesi
• Mobil sistemler üzerinde adli bilişim incelemesi
• Network üzerinde adli bilişim incelemesi ile delil elde etme
• Delil karartma yöntemleri
• Adli bilişim incelemelerinde raporlama

Ayrıntılı bilgi için: meldao@bilgi.edu.tr | ibrahimsaruhan@gmail.com | halil.ozturkci@adeo.com.tr

cyberlaw.bilgi.edu.tr