Osmanlı Kürt Basını

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Mart 2013, Cumartesi
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Bu konferans, Rojî Kurd’ün yayımlanmasının yüzüncü yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü ile Kürdoloji Çalışmaları Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Program:

09.30 Açılış Konuşması: Mete Tunçay

10.00 - 12.00 Bağlam - Arka Plan
Moderatör: Mete Tunçay
I- Hamit Bozarslan - Osmanlı Modern Kimlik Projeleri İçinde Kürt Aydınları
II- Bülent Bilmez - Osmanlı Modern Kimlik Projeleri Bağlamında Osmanlı Basını
III- M. Malmîsanij - Osmanlı’da Kürt Basınının Ortaya Çıkış Süreci
IV- Abdulla M. Zangana - Rojî Kurd Sonrası Kürt Basını

12.00 - 13.00 Yemek Arası

13.00 - 15.00 Rojî Kurd I: Hikayesi, Yazarları ve Dili
Moderatör: Serhat Bozkurt
I- Mesûd Serfiraz - Rojî Kurd’ün Hikayesi
II- Tahir Baykuşak – Rojî Kurd’ün Yazarları
III- Samî Tan – Rojî Kurd’ün Kürtçesi

15.00-15.30 Kahve Arası

15.30- 17.30 Rojî Kurd II: İçerik Analizi
Moderatör: Yener Koç
I- Ronayi Önen - Dilin Kürt Ulusunun Söylemsel İnşasındaki Rolü
II- Namık Kemal Dinç - Rojî Kurd Dergisinde Tarih Algısı
III- Gülseren Duman - Rojî Kurd Dergisinde Aydınlanma ve Eğitim
IV- Ayhan Serhat Işık - Coğrafyanın Kürt Ulusunun Söylemsel İnşasındaki Yeri