Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 30 Mart 2013, Cumartesi
Saat: 9:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Sosyal medya kullanım oranının dünya çapında baş döndürücü bir şekilde artması, çağdaş toplumların bilgi paylaşımını radikal bir biçimde değiştirdi. Dünyada 500 milyon Twitter ve bir milyardan fazla Facebook kullanıcısından bahsediliyorsa, YouTube’da bir günde tam dört milyar video izleniyorsa ve her geçen saniye bu mecraya milyonlarca kişi katılıyorsa artık bambaşka bir iletişim evreninde olduğumuzu kabul etmemiz gerekmektedir. Sosyal medya bir yandan bireyi bambaşka güçlerle donatırken öte yandan da yazılı, görsel ve işitsel içeriğin kitlelere çoğu zaman kontrolsüz yayılması, öngörülmesi güç sonuçlar doğurmaktadır. İnternet, sınırları kaldırarak küreselleşme, hukuk ve demokrasi tartışmalarının yeniden gözden geçirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Artık yirminci yüzyılı biçimlendiren entelektüel tartışmalar dijital medya teknolojileri ışığında yeniden ele alınmalı, toplumların dönüşümü irdelenmeli, ortaya çıkan yeni olgular tartışılmalıdır.

Bu hedefle, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği sosyal medyayı dört farklı bağlamda masaya yatıran bir konferans düzenlemektedir. İfade özgürlüğü tartışmalarını merkeze koyarak bu meseleyi farklı boyutlarıyla, derinlemesine ele alan bu bilimsel buluşmada alanında yetkin isimlerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu bağlamda, ilk oturumda sosyal medya gibi dinamik bir alanın ifade özgürlüğünün hukuksal hatlarını ne kadar zorladığı, ulusal ve uluslararası düzlemde hukuki düzenlemeler ve sınırlamalar tartışılacaktır.

İkinci oturum, siyasal iletişim süreçlerinde sosyal medyanın rolü üzerinde yoğunlaşacaktır. Son dönemde politik kampanyaların da önemli bir aktörü haline gelen sosyal medyanın yurttaşların demokrasiye katılımında nasıl rol oynayabileceği, e-devlet, e-demokrasi gibi kavramların oluşumunun tartışılması da bu oturumun konularından olacaktır.

Üçüncü oturumda ise, demokratik katılımın ve yurttaşın protesto hakkının sanal ortama taşınma yolları ele alınacaktır. Toplumsal değişimi, siyasal muhalefeti ve dev politik ve finansal güçlere başkaldırıyı sosyal medya kullanımıyla gerçekleştirmeye çalışan aktivistler de bu oturumda deneyimlerini paylaşacaktır.

Dördüncü ve son oturumda ise, sosyal medya kullanımının gazetecilik pratikleriyle buluştuğu noktalar irdelenecektir. Habercilik sürecine eklemlenen ya da alternatif olarak geliştirilen sosyal medya aplikasyonlarının ana akım medyaya etkileri de farklı açılardan ele alınıp tartışılacaktır.

Konferans ücretsizdir. Konferans boyunca İngilizce–Türkçe eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Konferans www.tr.boell.org adresinden tüm gün boyunca canlı olarak yayınlanacaktır. 

Program:

09:00 Kayıt

09.30-11.30 BİRİNCİ PANEL: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, İNTERNET VE SOSYAL MEDYA 
Yaman Akdeniz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fikret İlkiz, Avukat
Moderatör: Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.30-11.45 Çay-Kahve Arası 

11.45-13.45 İKINCI PANEL: SİYASAL İLETİŞİM SÜREÇLERİ VE SOSYAL MEDYA 
Banu Akdenizli, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Lars Kreiseler, Birlik/90, Yeşiller Partisi Seçim Ekibi Üyesi, Berlin 
Öznur Çalık, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) 
Moderatör: Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

13.45-14.45 Ara

14.45-16.45 ÜÇÜNCÜ PANEL: DİJİTAL AKTİVİZM VE SOSYAL MEDYA 
Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Jillian York, Uluslararası İfade Özgürlüğü İletişimi Direktörü 
Serdar Paktin, Kampanya Uzmanı, Change.org 
Emrah Uçar, Ötekilerin Postası 
Moderatör: Esra Arsan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

16.45-17.00 Çay-Kahve Arası

17.00-19.00 DÖRDÜNCÜ PANEL: SOSYAL MEDYADA YAYIN POLİTİKALARI
Yiğit Kalafatoğlu, Utopic Farm Yeni Medya Ajansı Nurcan Akad, Gazeteci 
Volkan Çağsal, Publik Sosyal Medya Ajansı
Moderatör: Sezai Ozan Zeybek, Akademisyen