Türkiye’de Uluslararası Göçmen Algısı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 12 Nisan 2013
Saat: 9:00-17:00
Yer: Kuştepe Kampüsü, BS

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye işbirliği ile Türkiye’de uluslararası göçün algılanma biçimleri ve toplumsal yansımaları üzerine bir günlük bir konferans düzenlemektedir. 

Konferansta Türkiye’de eğitim, sağlık, gündelik yaşam, iş piyasası ve medya alanlarında farklı türlerden uluslararası göçmenlerin algılanma biçimleri ele alınacaktır. Uluslararası göçmenlerin toplumda nasıl ‘tartışıldığı’, ‘görüldüğü’, ‘temasa geçildiği’ ve ‘kabul edildiği’ incelenerek, bilgi üretimi ve paylaşımı ile toplumsal farkındalığın gelişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Konferans dili Türkçe ve İngilizce'dir. Simültane çeviri sağlanacaktır.

Kayıt ve sorularınız için: migcentre@bilgi.edu.tr  /  0212 311 53 50