Ulusaşırı Alan ve Hareketlilik: Göç, Milliyetçilik ve Kozmopolitanlık

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Nisan 2013, Salı 
Saat: 10.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü'nün düzenlediği konferansta, kozmopolitanlık, yurtseverlik, milliyetçilik gibi tanımlamalar arasındaki ilişkiler ele alınacak, Türkiye gündeminde yer alan bir takım tartışmalara ışık tutulacaktır.

Konuşmacılar: 

Stephane De Tapia (Strasbourg Universitesi, CNRS ve Türkiyat Etüdleri Bölümü) "Türkiye-Avrupa-Türkiye Arasında Göçle İlgili Dolaşımlar"

Ahmet İçduygu (Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü) "Geçicilik ve Hareketlilik Karşısında Egemenlik, Vatandaşlık ve Demokrasi"

Susan Rottmann (University of Wisconsin-Madison, Antropoloji Bölümü) "Cosmopolitanism and Justice: German-Turks and the Ethics of Citizenship

Moderatör:  Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Universitesi, Jean Monnet Kürsüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Tüm BİLGİ'liler davetlidir.

Susan Rottmann'ın konuşması İngilizce, diğer konuşmalar Türkçe olarak yapılacaktır.