"Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları" başlıklı konferans kitabı yayınlandı.

güncelleme: yayınlama:

2011 yılı Haziran ayında Rekabet Kurumu ile ortaklaşa düzenlenen “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları” başlıklı konferansta sunulan tebliğlerden oluşan kitap Mart ayı içerisinde, XII Levha Yayıncılık aracılığıyla yayımlanmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı’nın editörlüğünü yapmış olduğu bu kitap, Hukuk Fakültesi ile Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen konferanslarda sunulan bilimsel eserleri ihtiva eden dördüncü kitap olma özelliğini taşımaktadır.

http://rhm.bilgi.edu.tr/