Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku Sertifika Programı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 15-26 Nisan 2013

Dr. Carsten Gerner-Beuerle, Senior Lecturer, London School of Economics and Political Science (LSE)

Son Kayıt tarihi: 12 Nisan 2013

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku alanında London School of Economics and Political Science’dan gelecek konuk öğretim üyesi Dr. Carsten Gerner-Beuerle tarafından İngilizce olarak yürütülecek bir sertifika programı sunacaktır.

Programın temel amacı, şirketler hukukunun uluslararası platformlarda tartışılmakta olan güncel sorunlarını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla tantımak, incelemek ve değerlendirmektir. Özellikle, şirket, paysahipleri, yöneticiler ve diğer menfaat sahipleri arasındaki menfaat çatışmaları ve bunların çözüm yolları ele alınacak başlıklar arasındadır. Anglo-Amerikan Hukuk Çevresi için temsilen ABD ve İngiltere; Kara Avrupası Hukuk Çevresi için ise, Fransa ve Almanya örnekleri üzerinde çalışılacaktır. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’ndeki uyumlaştırma çabaları ve uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri üzerinde de durulacaktır. Ele alınan hukuk sistemlerinde önerilen çözüm yöntemleri ve bunların etkililiği tartışılacaktır. Program, hem şirketler hukukunun güncel sorunlarını karşılaştırmalı ve interdisipliner bir yaklaşımla irdelemek hem de yeni Türk Ticaret Hukuku'na global bir perspektiften bakabilmek imkânını verecektir.

Dersler 15-18 Nisan ve 22-26 Nisan (23 Nisan hariç) 2013 tarihlerinde 18.00-21.00 saatleri arasında, Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir. Toplam 24 saat dersi tamamlayan katılımcılara bir sertifika verilecektir.

Tümü İngilizce olan ders malzemesine, kayıt yaptırılması halinde verilecek şifre ile on-line ulaşılması mümkündür.

Kayıt: 
Ceylan Yurdakuler /  +90 212 311 7219 / ceylan.yurdakuler@bilgi.edu.tr

Ücret:
Katılım ücreti: 500 TL | Öğrenci ve stajyer avukatlar için 200 TL | Öğretim elemanlarına ücretsiz katılım imkânı verilecektir; ancak kontenjan sınırlıdır.

Kayıt Başvurusu:
Önceden kayıt olunmadan programa katılmak mümkün değildir. Kayıt en son 12 Nisan 2013 Cuma gününe kadar yapılabilecektir. Kontenjan sınırlıdır.