Kişisel Verilerin Korunmasının Geleceği: “Büyük Umutlar”

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 4-5 Nisan 2013
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü (4 Nisan 2013) / Bahçeşehir Üniversitesi-Beşiktaş Kampüsü (5 Nisan 2013)

Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunmasının Geleceği: “Büyük Umutlar” başlıklı konferans, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası alandan pek çok uzmanın bir araya geleceği etkin bir tartışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. 

Kişisel verilerin korunması, 1970’li yıllardan günümüze, önemi her geçen gün artan bir temel hak alanını oluşturmaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkının etkin bir şekilde tanınmadığı bir ortamda, insan onuru, bireysel özerklik, özel yaşamın gizliliği hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü, suçsuzluk karinesi gibi demokratik toplumsal yaşam için son derece önemli pek çok temel değer zarar görecektir. Bu yönüyle işleyen bir demokratik düzenin ön koşulu olarak kabul edilebilecek kişisel verilerin korunması hakkı, demokratik devletlerin hemen hemen tamamında etkin hukuksal düzenlemelerin konusu olmaktadır. Bunun yanında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, OECD, APEC gibi pek çok uluslararası ve uluslar üstü kuruluş da konuya verdikleri önemi ortaya koyan metinleri kabul etmiştir. 

Ancak Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemeler, henüz arzu edilen düzeyde değildir. Ne yazık ki Türkiye, Avrupa Birliği nezdinde bu konuda “güvenilmez” ülke statüsünde yer almaktadır. Avrupa Konseyi’nin konuya ilişkin 108 sayılı Sözleşmesi, Türkiye tarafından 1981 yılında imzalanmış olmasına karşın, onaylama süreci halen tamamlanmamıştır. Öte yandan 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri kapsamında kişisel verilerin korunması anayasal bir hak haline gelmiş olsa da, konuya ilişkin temel ilkeleri belirleyen çerçeve bir yasanın eksikliği hissedilmektedir. 

Kişisel verilerin korunmasının sağlanması, çerçeve nitelikte bir yasanın kabul edilmesi yanında, konuya ilişkin farkındalığın arttırılmasına da bağlıdır. Kamu kurumlarından, özel sektörden ve akademiden uluslararası ve ulusal düzeyde yetkin uzmanların katılımıyla yapılacak bu konferansın amacı, Avrupa Birliği’ndeki güncel tartışmalar ışığında, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirmek ve farkındalık yaratmaktır.

Sempozyum web sayfası: http://tlpc.modap.org/

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: http://tlpc.modap.org/

Konferantsa simültane çeviri hizmeti sunulacaktır. 

PROGRAM:

DAY I : April 4, 2013 / İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY, santralistanbul Campus

14.30-15.30 Registration

15.30-16.00 Opening Remarks
Elif Küzeci (On behalf of the Organization Comittee), Bahçesehir University Law Faculty
Yüksel Hız, Ministry of Justice, Head of General Directorate of Law
Turgut Ayhan Beydogan, Information and Communications Technologies Authority, Vice President

16.00-18.00 Data Protection Reforms In Europe: Winds of Change
Chair: Yücel Saygın, Sabancı University, Faculty of Engineering and Natural Sciences
Speakers:
Hielke Hijman, Head of Unit at European Data Protection Supervisor (EDPS)
Christopher Kuner, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Brussels
Mike Yeh, Assistant General Counsel, Microso? , Redmond Washington
Osvaldo des Saldias, Humboldt University, Institute for Internet & Society, Berlin
Nilgün Basalp, Istanbul Bilgi University Faculty of Law

18.00-18.30 Discussion

DAY II: April 5, 2013 / BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY, Beşiktaş Campus

08.45-09.00 Opening Remarks

09.00-10.15 Recent Developments in Data Protection and their Refl ection to Turkey
Chair: Yüksel Hız, Ministry of Justice, Head of General Directorate of Law
Speakers:
Mustafa Taskın, Ministry of Justice, General Directorate of Law, Division Head
Elif Küzeci, Bahcesehir University, Faculty of Law
Nilgun Basalp, Istanbul Bilgi University, Faculty of Law
Christopher Kuner, Senior of Counsel, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Brussels

10.15-10.30 Coffee Break

10.30-12.00 Data Protection in Telecom Industry: What’s the break-even point of data mining and privacy ?
Chair: Christopher Kuner, Senior Of Counsel, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Brussels
Speakers:
Fatih Özgür Akpınar, Head of Consumer Rights Unit, Information and Communications Technologies Authority (Pending)
Innocenzo Genna, Genna Cabinet, Founder and Partner
Ann J. LaFrance, Squire Sanders, Partner
Omer Tene, Rishon Le Zion, College of Management School of Law

12.00-14.00 Lunch Break

14.00-15.30 International Companies and Data Protection

Chair: Dr. Alexander Duisberg, Bird & Bird Joint Head of International IT Group (Facilitated by BTS & Partners)
Speakers:
Jean Gonié, Microso?, Director of Privacy Policy, Europe Middle East and Africa
Daniel Pradelles, HP, EMEA Privacy O? cer
Melina Violari, Facebook, Policy and Privacy Manager- EMEA
Florian ? oma, Siemens, Chief Data Protection O? cer

15.30-15.45 Coffee Break

15.45-17.15 Privacy By Design in ? the Clouds: Reaching High
Chair: Gökhan Gökçe, Partner, YükselKarkınKüçük Law Firm
Speakers:
Nico van Eijk, Director of the Institute for Information Law (IViR, University of Amsterdam)
Joss Wright, Oxford Internet Institute, Oxford University
Prodromos Tsiavos, Avgerinos & Partners Law Firm
Burak Özdagıstanlı, YükselKarkınKüçük Law Firm

17.15-18.00 Closing Remarks