Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-54

güncelleme: yayınlama:

Sınai Haklara İlişkin KHK’larda Değişiklikler Öngören Tasarı ile 30.03.2013 tarihli Yönetmeliğin Tasarım Hukukuna Etkileri

Konuşmacı: Muazzez Korkmaz (Türk Patent Enstitüsü Tasarımlar Dairesi uzmanı) 
Tarih: 10 Nisan 2013, Çarşamba
Saat: 19:00-21:00
Yer: Dolapdere Kampüsü,  Sinema Salonu

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Bu hafta, Türk Patent Enstitüsü Tasarımlar Dairesi uzmanlarından Sayın Muazzez Korkmaz’ın konuşmacı olarak yer alacağı toplantıda, “Sınai Haklara İlişkin KHK’larda Değişiklikler Öngören Tasarı ile 30.03.2013 tarihli Yönetmeliğin Tasarım Hukukuna Etkileri” başlığı ele alınacaktır. 

Türk Patent Enstitüsü’nce hazırlandıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve 11 Mart 2013 tarihinde TBMM’ye sevk edilen “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’ndan geçmiş ve alt komisyonlarda görüşülmeye başlanmış bulunmaktadır. Atölye’de, önümüzdeki aylarda yasalaşması beklenenen söz konusu Tasarının, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapacağı değişiklikler tek tek incelenecektir.

Toplantıda ayrıca, 30.03.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in getirdiği yenilikler üzerinde de durulacaktır. 

İletişim için: (212) 311 52 92 / RC-IPL@bilgi.edu.tr / eda.cataklar@bilgi.edu.tr 

Toplantıya katılım herkese açık olup, herhangi bir prosedüre tabi değildir. 

Not: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nün ana giriş kapısının yeri değişmiştir. Girişlerin, arka kapıdan yapılması gerekmektedir. (Pir Hüsamettin Sok. No:20; Benzin istasyonunu geçtikten sonra, sağdaki ilk sokak)