Tarih Konuşmaları- “Dutluğ Bolsun: Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Ağaçlara Dair”

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi, Tarih Bölümü öğretim üyesi)
Tarih: 2 Mayıs 2013, Perşembe
Saat: 18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301