Çatışmadan Toplumsal Barışa, Kürt Meselesi ve Çözüm Önerileri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 4 Mayıs 2013, Cumartesi       
Saat: 09.00- 18.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Bu çalışma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Kulübü tarafından düzenlenmiştir. 

Barış sürecinin inşasına üniversitelerden gelecek akademik, entelektüel katkıyı önemseyen konferans üç oturumdan oluşacaktır. Konferans kapsamında ele alınacak “çatışma çözümü”, “barış inşası” ve “kolektif haklar”, vb.  konular akademik bir çerçevede incelenerek, katılımcıların asgari bir görüş birliği çerçevesinde meseleye yaklaşım sergilemesi hedeflenmektedir. 

Açılışını İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver'in yapacağı konferansın büyük bir kısmı soru-cevap için ayrılacaktır. 

Program:

09:30   Açılış konuşması: Prof. Dr. Remzi Sanver (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)
09:45   Doğan Çelik (BİLGİ Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Kulübü)

10:00-12:00 Yeni Anayasa Yapım Süreci
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. Bekir Berat Özipek (İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Özgür Sevgi Göral (BDP Anayasa Komisyonu Uzmanı)
Dengir Mir Mehmet Fırat (AKP Eski Genel Başkan Yardımcısı)

12:00-13:00 Yemek Arası

13:00-15:00 Yerel Yönetimler ve Özerklik
Kolaylaştırıcı: Fikret Toksöz (TESEV İyi Yönetişim Programı Direktörü)
-Mustafa Sönmez (Gazeteci)
-Sezgin Tanrıkulu (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
-Demir Çelik (BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı)

15:00-16:00 Çay- Kahve Arası

16:00-18:00 Anadil ve Kültürel Haklar
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü)
Dr. Müge Ayan Ceyhan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Talha Köse (İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Dr. Derya Bayır (Queen Mary Londra Üniversitesi)

Çalışma sonrasında toplantı sonuç bildirisi tüm katılımcıların imzasına açılacak ve toplantının sonunda basın mensupları ve dinleyicilerle paylaşılacaktır.

https://twitter.com/bilgisokak 
http://www.facebook.com/SosyalVeKulturelArastirmalarKulubu?ref=hl 
sokakbilgi@gmail.com

Etkinlik için sağlanacak shuttle saatleri: 09:00  Tophane – 09:10 Kabataş – Dolapdere  12:30  Kabataş – Dolapdere 15:30  Kabataş – Dolapdere
15:00 Dolapdere – Kabataş 18:00 Dolapdere – Kabataş