Serbest Piyasa ve Özel Mülkiyet: Sosyal Adalete Giden Yol?

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 23 Mayıs 2013, Perşembe
Saat: 17.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mütevelli Heyeti Toplantı Odası

Serbest piyasa anarşisti düşünür Roderick Long (Auburn University) özel mülkiyete dayalı serbest piyasa sisteminin sosyal adaletle ilişkisini tartışacaktır. 'Bleeding-heart libertarianism' adını verdiği serbest piyasacı bir fraksiyona öncülük eden Long, Rothbard ve Mises gibi liberteryen filozofların yanı sıra Aristo ve Wittgenstein'ın da düşüncelerinden beslenmektedir. "Sosyal adalet" sorunları olarak gördüğü işçi sömürüsü, çevresel bozulma, militarizm, cinsiyetçilik, ırkçılık ve homofobinin "serbest piyasa anarşizmi" açısından nasıl ele alındığını sunacağı seminerde, Marksizme de eleştiri sunacak ve süregelmiş "kapitalizm" kavrayışını sorgulayacaktır.

Seminer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Etkinlik dili İngilizce'dir. Kayıt gerekmemektedir.