Avrupa Birliği: Ama Nasıl? Sosyal Demokrat / Sol Bakış

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 31 Mayıs-1 Haziran 2013
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1

Bilindiği gibi, Avrupa'nın Türkiye’ye bakışı ve Türkiye’nin AB’ye bakışı uzun zamandır sorunlu. Uzun süredir asimetrik yürüyen ilişkiler yakın zamanda durma noktasına kadar geldi. Şu an itibariyle, Avrupa’daki değişen dengelerin neticesinde Türkiye-Avrupa ilişkisinin tekrar canlanacağını umut etmekle birlikte bunun pek çok kişinin hayal ettiği Avrupa açısından yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Her şeyden önce asimetrik olan ilişkiler simetrik hale gelmeden, başta Türkiye- Avrupa ilişkilerinin dolayısıyla “Avrupa Birliği’nin” sağlıklı temellere dayanacağını söylemek zor.

Avrupa; biz düzenleyici kuruluşlar ve hem Avrupa Birliği’nde hem de onun dışında yaşayan pek çok insan için her şeyden önce demokrasi, insan hakları, eşitlik, sosyal adalet, barış, dayanışma gibi değerlerin öne çıktığı bir oluşumu temsil ediyor. Bu değerleri, farklı siyasal gruplar kabul etmekle birlikte, farklı anlamlar yüklüyorlar ve/veya öncelikleri konusunda anlaşamıyorlar. Tam da bu nedenle Avrupa ne yazık ki son ekonomik kriz sınavını başarıyla geçemedi. Zaten ulus ötesi anlayışlar benimsenmedikçe, yeni Avrupa hayali nasyonal beklentiler üzerine kurgulandıkça başarılı olma olasılığı kısır tartışmalar arasına sıkışmaya mahkûm. Aynı şekilde AB’yi sadece bir ekonomik güç birliği olarak görmek de sorunlu. 

İşte bu nedenlerle; biz aşağıdaki kurumlar “Yeni Bir Avrupa” tezinin tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz. Düzenleyici kurumlar olarak İstanbul’da, farklı ülkelerden de katılımcıların olduğu “Avrupa Birliği:Ama Nasıl? - Sosyal Demokrat/Sol Bakış” konulu uluslararası bir panel ve atölyeler düzenliyoruz. Programın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Ana başlıklar etrafında yürütülecek atölyelerden ortaya çıkacak sonuçlar, etkinliğin ikinci gününde ana hatlarıyla konuklarla paylaşılacak, kapsamlı bir rapor ise daha sonra kamuoyuna sunulacaktır. 

Sizi Avrupa (ama belki de dünya) değerlerinin bugün ve gelecekteki anlamını konuşmaya ve AB politikalarını Sosyal Demokrat/Sol bakışla tartışmaya ve sonuçların oluşturulmasına, düzenlediğimiz panel ve atölye çalışmalarına katılarak, görüşlerinizle katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Friedrich Ebert Stiftung, Küyerel (Küresel ve Yerel Düşünce Derneği), SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), TÜSES (türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmiştir.

Konferansın dili İngilizce'dir. Açılış panelinde simültane çeviri hizmeti sunulacaktır.

PROGRAM:

31 Mayıs, Cuma

10:00-12:00 Konferans Salonu

10:00-10:15 Açılış Konuşması
Dr. Nils Schmid/ Baden Württemberg Eyaleti Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı

10:10- 12:30. Açılış Paneli
Moderatör: Aydın Cıngı  (E1- 301 Salon)
Konuşmacılar:
Dr. Ernst Hillebrand /Almanya
Dr. Glenn Gottfried/ İngiltere
Prof. Dr. Zoltan Pogasta /Macaristan
Prof. Dr. Nikos Kaskavelis  /Yunanistan 
Prof. Dr. Ayhan Kaya / Türkiye

12:30- 13:30 Öğle Yemeği

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

1. Atölye: Çoğulculuk ve İnsan haklarından Yana Avrupa  (E1 302 Salon)
Moderötör: Doç. Dr. Esra Arsan

2. Atölye: Sosyal ve Dayanışmacı Avrupa ( E1 303 A Salon)
Moderatör: Belma Akcura

3. Atölye:  Barış ve Dayanışmadan Yana Avrupa (E1 304 Salon)
Moderatör: Bekir Ağırdır

ATÖLYE ÇALIŞMALARI PROGRAMI

13:30- 14:30 Atölye çalışmaları

14:30-14:45 Çay Kahve Molası

14:45- 15:45 Atölye Çalışmaları devam

15:45-16:00 Çay Kahve Molası

16:00-17:00 Atölye Çalışması devam

17:30- 19:00 Sonuçların Toplanması 
( Yalnızca  moderatörler ve yazıcıların katılımıyla yapılacak)

1 Haziran, Cumartesi

9:30- 12:00 Konferans Salonu
Atölye Sonuçlarının Paylaşılması ve Forum tartışmaları
Moderatör: Hüseyin Çakır