Türkiye’de Geçmişle Yüzleşme ve Eğitim: İhtiyaçlar ve Deneyimler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 25 Mayıs 2013, Cumartesi
Saat: 12.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

"Türkiye’de Geçmişle Yüzleşme ve Eğitim: İhtiyaçlar ve Deneyimler" sempozyumu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (SEÇBİR) ile Hafıza Merkezi işbirliğiyle düzenlenmiştir.

http://www.secbir.org/

Program:

12.00-13.00 Kayıt

13.00-14.00 I. Oturum - TÜRKİYE, GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE EĞİTİM
Oturum Başkanı: Aydın Uğur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Barış Sürecinde Eğitimin Rolü: Unut(tur)mak, Hatırlamak, Yüzleşmek?
Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Geçmişle Yüzleşmede Geçiş Dönemi Adaleti Mekanizmaları
Meltem Aslan, Hafıza Merkezi

14.30-16.00 II. Oturum - FARKLI DİSİPLİNLERİN PERSPEKTİFİNDEN HAFIZA VE GEÇMİŞLE YÜZLEŞME
Oturum Başkanı: Emrah Gürsel, Hafıza Merkezi

Yakın Tarihimizle Yüzleşme ve Hesaplaşmanın Dikenli Yolları: Yol, Yordam ve Amaç Üzerine
Bülent Bilmez, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü

‘Doksanların Hayaletleri’yle Yüzleşmek
Umut Yıldırım, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar

16.30-18.00 III. Oturum - EĞİTİM ALANINA BAKIŞ: SORUNLAR, FIRSATLAR, ÖNERİLER
Oturum Başkanı: Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Tarih Eğitiminde Geçmişle Yüzleşme : ‘Hassas ve Çatışmalı Konular’ Kapsamında Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar
Meltem Onurkan Samani, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği

Tarihsel Perspektiften Ders Kitaplarındaki ‘Kayıplar’ ve Vatan Tahayyülleri
Neşe Özgen, MSGSÜ

Okulda Hafıza, Hafızada Okul: Barışın Okulu Üzerine Düşünceler
Mutlu Öztürk, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi