Gelişim ve Terapide “Bireyin Failliği” (Personal Agency) Kavramı: İlişkisel Psikanalitik Bir Yaklaşım

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Jonathan H. Slavin, PhD - Miki Rahmani, M.A.

Tarih: 19 Haziran 2013
Saat: 10:00-17:00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-101

Bu seminer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenmiştir.

Geleneksel olarak terapinin temel amaçlarından biri, hastanın reddetmiş olduğu bastırdığı) güdüleri, duygulanımları ve dürtüleri yeniden sahiplenmesine yardımcı olmaktır. Klasik psikanalizde Freud bunu “id’in olduğu yerde ego olacaktır” şeklinde ifade etmiştir. “İlişkisel” modelin ortaya çıkışı ve travmanın etkilerinin daha iyi anlaşılması, bu meseleleri “bireyin failliği”nin gelişimi, sekteye uğrayışı ve iyileşmesi şeklinde yeniden tanımlamamıza yardımcı olmuştur. Bu çalışmada, “bireyin failliği” kavramının gelişimsel olarak nasıl ortaya çıktığı ve travmalarda ve diğer gelişimsel zorluklarda nasıl sekteye uğrayabileceği anlatılmaya, açıklamaya ve araştırmaya çalışılacaktır. Bu perspektiften bakarak, bireyin failliği kavramının terapötik ilişkideki önemli meseleleri nasıl tanımlayabileceği ve açıklığa kavuşturabileceği anlamaya çalışılacaktır.

Bu çalışmada eğitmenler tarafından vaka sunumlarının ardından, bu vakalar ve faillik kavramı üzerine klinik ve kavramsal tartışmalar, terapi ilişkisinde bireyin failliğinin pazarlığı üzerine tartışmalar ve canlı süpervizyonun ardından bir tartışma yürütülecektir.

Bu çalışma klinik psikologlara, klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, psikoterapistlere, psikanalist adaylarına, psikanalistlere, psikiyatri uzmanları ve asistanlarına yöneliktir. 

Eğitim dili İngilizce'dir. Tercüme yapılmayacaktır. 

Katılım ücretsizdir ancak sınırlı kontenjan olduğundan isim, ünvan/meslek ve iletişim bilgilerinizle kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

İletişim ve kayıt için: Esra Akça esra.akca@bilgi.edu.tr  / Berrak Karahoda berrak.karahoda@bilgi.edu.tr /  212-311-7676 


Biyografi:
Jonathan H. Slavin, Ph.D., Harvard Tıp Fakültesi’nde klinik psikoloji eğitmeni, Amerikan Psikologlar Derneği Psikanaliz Bölümü (39)’un eski başkanı ve Massachusetts Psikanaliz Enstitüsü ve Kuzey California Psikanaliz Enstitüsü kurucu başkanı ve fakülte üyesidir.
Miki Rahmani, M.A., Kudüs’teki The Hebrew University’de fakülte üyesidir ve Güney Kudüs Ruh Sağlığı Merkezi baş psikoloğudur.
Miki Rahmani ve Jonathan Slavin psikanalizde ilişkisel perspektifler konusunda A.B.D.’de, İsrail, Romanya, Rusya, Ermenistan ve Çin’de eğitimler vermişlerdir.