Müzik Özel Yetenek Sınavı

güncelleme: yayınlama:

Tarihler:

Başvuru dönemi: 10 Haziran-7 Ağustos 2013
Yazılı Sınav: 12 Ağustos 2013
Burslu Sözlü Mülakat: 14 Ağustos 2013 
Burssuz Sözlü Mülakat: 15 Ağustos 2013
Sınav Sonuçlarının İlanı: 16 Ağustos 2013 

Sınav Yeri:  
Yazılı Sınav: Kuştepe Kampüsü, BS
Mülakat: santralistanbul Kampüsü, E1-124

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvurular burslu ya da burssuz olarak iki şekilde yapılır. Başvurularda yaş sınırı gözetilmez.
Bu sınava girebilmek için 2013 yılında yapılan YGS sınavı sonrası istenen asgari puanı İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisi'nden öğrenebilirsiniz.

Gerekli belgeler:
Başvuru Formu (online başvuru esnasındaki formun çıktısı) 
• YGS Sınav Sonuç Belgesi online çıktısı
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Ön Kayıt ücreti belgesi 
Önkayıt ücretinin aşağıda belirtilen hesap numarasına adayın TC kimlik no'su ve adına yatırıldığını belirten dekont aslı 
[2013 önkayıt ücretini Öğrenci İşleri'nden öğrenebilirsiniz]
Garanti Bankası - Çağlayan Şubesi Şube-Kodu:403 
Hesap No:6201302 (IBAN:TR20 0006 2000 4030 0006 2013 02) 
Alıcı Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Burslu Başvurular: Bölüme burslu başvuran adaylar aşağıdaki belgeleri teslim etmeli ve belirtilen sınav ve projeleri tamamlamalıdırlar.
2 adet Referans Mektubu (indirmek için tıklayın)
Portfolio
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Proje

Burssuz Başvurular: Bölüme burssuz başvuran adaylar aşağıdaki belgeleri teslim etmeli ve belirtilen sınav ve projeleri tamamlamalıdırlar.
1 adet Referans Mektubu (indirmek için tıklayın)
Portfolio
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

Referans Mektubu: Referans Mektupları adayla beraber çalışmış ve adayı müzikal yeteneği üzerinde yorum yapabilecek kadar tanıyan müzik öğretmenleri ya da müzisyenler tarafından doldurulmuş olmalı ve kapalı zarf içinde teslim edilmelidir. Referans Mektubu Formunu bölümün web sitesinden temin edebilirsiniz. Bu form doldurulmadan yazılmış referanslar kabul edilmeyecektir. Referans mektupları ön kayıt başvurusu sırasında Öğrenci İşleri Ofisi'ne teslim edilmelidir.
Referans mektubunu indirmek için tıklayınız.

Portfolyo: Adayın müzikle kurduğu ilişkiyi gösterebilecek çalışmaların bulunduğu dosyaya portfolyo adı verilir. Sizden istediğimiz portfolyoya en fazla 3 adet iş koyabilirsiniz. Portfolyonuzda şunlar bulunabilir:
-Notaya alınmış besteler ve/veya düzenlemeler
-Ses dosyası olarak kaydedilmiş besteler ve/veya düzenlemeler
-Performans kayıtları

Hazırladığınız seçkinin içeriğinin belirlenmesi sizin kararınıza bırakılmıştır. Sizi en iyi şekilde temsil edebileceğinizi düşündüğünüz işleri bir araya getirmeye dikkat etmelisiniz. Portfolyoda grup çalışmaları varsa, söz konusu çalışmanın hangi noktasına katıldığınızı mutlaka belirtmelisiniz. Portfolyonuzda yer alan tüm işlerin üstüne (nota, CD, video,flash disk vs.) isminizi yazmalısınız. Portfolyolar ön kayıt başvurusu sırasında Öğrenci İşleri Ofisi'ne teslim edilmelidir. Teslim edilen portfolyolar iade edilmez.

SINAV HAKKINDA ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yazılı Sınav:
Yazılı Sınav toplu yapılan, aşağıda belirtilen dört aşamadan oluşan ve yaklaşık 3 saat süren bir sınavdır. Bu sınava gelirken yanınızda kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi getirmeniz yeterlidir.

Ses Algılama: Ses algılama bölümünde, adayın duyma kabiliyetini ölçmeye yönelik ses örnekleri çalınacaktır. Adaylardan, notaların birbirine olan uzaklığını, şiddetini, aynılık/farklılık derecesini, süresini ve bunun gibi benzerlik ve farklılıklarını tanımlamaları istenecektir.

Müzik Algılama: Müzik algılama bölümünde, adaylara çeşitli müzik stillerinden örnekler dinletilerek, adayların müzik türlerini (ör : reggae, funk, vb.), müzik aletlerini tanımaları ve stil bilgisi ile ilgili soruları cevaplamaları istenecektir.

Teori: Teori sınavında adaylardan nota değerleri, nota yazımı, yazılı ses aralıklarını tanımlama, tanımlanmış ses aralıklarının açık yazımı, gamlar ve arızaları, yazılı üç sesli akorları (triads-beşli) tanımlama, tanımlanmış akorların açık yazımı ve bunun gibi soruları cevaplandırmaları istenecektir.

Kompozisyon: Adaylardan sınav sırasında verilecek bir konu hakkında en çok 500 kelimelik bir yazı yazmaları istenecektir.

SINAV ÖRNEĞİ için tıklayınız.


Sözlü Sınav:
Müzik Sunum Sözlü Sınavı , bireysel yapılan ve her aday için yaklaşık 10 dakika süren karşılıklı görüşmedir. Sözlü Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

Proje: Bu projeyi sadece Burslu Sözlü Sınava davet edilen öğrenciler hazırlayacaklardır. Proje 13 Ağustos 2013 Salı akşamı bölüm web sitesinde ilan edilecektir.

Proje bir performans projesi olacaktır, yani size hazırlanmanız için verilen süre içinde herhangi bir kayıt yapmanız gerekmeyecektir. Performansınızı hazırlarken size sorduğumuz soruyu müzikal bir tavırla nasıl ifade edebileceğinize odaklanmanız gerekiyor. Performansınızı sunarken akustik ve elektronik enstümanlar kullanabilirsiniz. Performansınızı sunarken sesinizi ve bedenizini kullanabilirsiniz. Performansınızı sunarken müzik enstrümanı olmayan ama ses çıkaran çeşitli nesneler (bozuk para, oyuncak, masa vs.) kullanabilirsiniz.

Bu proje sınırlı bir süre içinde yaratıcılığınızı hangi ölçüde ortaya koyabildiğinizi görebilmemiz için tasarlanmıştır. Bu sebeple mümkün olduğunca esnek ve açık düşünmeniz ve bunu performansınıza yansıtabilmeniz sınavda başarılı olabilmeniz için önemlidir.

Portfolio: Sınav jürisi teslim etmiş olduğunuz potfolio ile ilgili sorular soracaktır.

Parça sunumu: Sınavda parça çalmak isteyen adaylar, davulcu ve piyanistler hariç, kendi enstrümanını getirmekle yükümlüdür. Sınava, randevu verilen saatte, enstrümanınızın akordunu yapmış ve ısınmış olarak gelmeniz size ayırdığımız kısıtlı zamanı verimli kullanabilme açısından önemlidir. Parçalar, adayların belirlediği herhangi bir stilde olabilir. Hazırlanan parça sayısının ikiyi geçmemesi gerekmektedir. Bu sınav için dinletmek istediğiniz parçaları seçerken sizi en iyi biçimde tanıyabilmemiz için iyi bildiğiniz ve rahat olduğunuz tarzda çalışmalar sunmanızı öneririz.

Beste Sunumu: Sözlü Sınava portfolio’nuzda yer almayan kayıtlı bir beste veya düzenleme getirebilirsiniz. Sürenin elverdiği ölçüde bu işinizi dinleyip size soru sorabiliriz.

Müzik hakkında konuşma: Sözlü Sınav boyunca müziğe bakış açınızı anlayabilmek sizinle sohbet edeceğiz. Bu sebeple müziğe nasıl yaklaşıyor olduğunuzun farkında olmanız sınavda başarılı olabilmeniz için önemlidir.

ÖNKAYIT  başvurusu için tıklayın.

MÜZİK BÖLÜMÜ web sayfası için tıklayınız.