Sinan-Palladio Konferansları: Erken Modern Doğu Akdeniz’de Çakışan Mimarlık Tarihleri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 20-21 Eylül 2013
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101

Gülru Necipoğlu’nun Sinan Çağı kitabının Türkçe baskısı vesilesiyle
Sinan-Palladio Konferansları
1489-1588 / 1508-1580

20 Eylül 2013

16.30 Açılış Konuşmaları ve Kitap Tanıtımı

18:00 Prof. Dr. Gülru Necipoğlu 
Erken Modern Akdeniz Mimarisinde Koşut Akımlar: Sinan ve İtalyan Rönesans Mimarlarının Kubbeli Yapıları


21 Eylül 2013

10.00 Prof. Howard Burns
Paralel Dünyalar: Sinan ve Palladio’nun Hamileri - İlişkiler, Benzerlikler ve Farklılıklar

11.30 Prof. Alina Payne
Sinan ve Rönesans Dönemi İtalyan Mimarlarının Biyografileri Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar