Ayrımcı Söylem ve Sosyal Medya

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 26 Ekim 2013, Cumartesi
Saat: 10.30-13.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Konuşmacılar:
Prof. Elisabeth Eide  (Oslo Üniversitesi)
László Földi (Avrupa Konseyi)
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

İfade özgürlüğü ve göç, toplumsal cinsiyet, küresel iklim değişikliği gibi alanların medyadaki temsili üzerine çalışan Prof. Elisabeth Eide ile insan hakları, katılım ve demokrasi alanlarında eğitmenlik ve danışmanlık yapan,  No Hate Speech Movement kapsamında Avrupa Konseyi’nde online topluluk yöneticisi László Földi'nin katılacağı "Ayrımcı Söylem ve Sosyal Medya" paneli, www.hrantdink.org sitesinden Türkçe ve İngilizce olarak canlı yayınlanacaktır. 

Canlı yayın esnasında https://twitter.com/NefretSoylemi ve https://www.facebook.com/medyadanefretsoylemi?fref=ts adreslerinden konuşmacılara soru yöneltmek mümkün olacaktır. 

Etkinlikte İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacaktır. 

Prof. Elisabeth Eide:
Elisabeth Eide Oslo Üniversitesi’nde Gazetecilik Çalışmaları bölümünde profesörlük görevine devam ederken; aynı zamanda Bergen Üniversitesi’nde de çalışmalarını yürütüyor. 2007-2010 yılları arasında Oslo Üniversitesi’nin stratejik araştırma programı olan CULCOM’da görev yapan Eide; uluslarüstü gazetecilik, medya, marjinalleştirme ve azınlıklar gibi konular üzerine birçok akademik yayında yazdı ve editörlük görevini üstlendi, çeşitli antolojilerde bölümler yayınladı. 3 yıldan fazla bir süre Hindistan ve Pakistan’da yaşayan Eide, Pakistan’da kaldığı süre içinde Peşaver’de Afgan mültecilerle çalıştı, Lahor’da Pencap Üniversitesi’nin İletişim Çalışmaları Enstitüsü’nde misafir akademisyen olarak görev yaptı. Aynı zamanda Afganistan’a birçok ziyarette bulundu. Bu ziyaretlerin ve çalışmaların kendisine verdiği ilham sayesinde 1994-2005 yılları arasında beş roman yayınladı. Elisabeth Eide muhabir ve editör olarak da önemli bir gazetecilik deneyimine sahip. Güncel olarak göçmenlerin ve küresel iklim değişikliğinin medyadaki temsili, uluslarüstü medya etkinlikleri, gazetecilik ve toplumsal cinsiyet gibi konular üzerine çalışan Eide, bugün halen medya ve küresel iklim değişikliği üzerine çalışan 18 farklı ülkeden araştırmacıların dâhil olduğu uluslararası bir iletişim ağının eş başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda medya ve göç alanında teorik çalışma yürüten bir araştırma grubunu yönetiyor. Norveç’te 22 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşen terör olayının ardından Norveç medyasındaki ifade özgürlüğü ve çok kültürlülük konularındaki medya temsili ve medya tartışmalarıyla ilgili çalışmaları üstlendi. 2008’de Norveç Medya Araştırmacıları Derneği tarafından İletişim Ödülüne laik görüldü. Halen Norveç PEN Kulübü’nün başkan yardımcılığını yürütüyor. 

László Földi:
László Földi 20 yıldan fazla bir süredir Avrupa gençlik politikası ve gençlik çalışmaları içinde yer alıyor. 90’ların başında, üniversite yılları boyunca gönüllü olarak ulusal bir gençlik konseyinin Avrupa çalışmalarından sorumlu başkan yardımcılığını yürüttü. 1996’dan itibaren Macaristan Hükümeti Ulusal Gençlik Servisi’nde eğitim görevlisi olarak, 1998’den itibaren de Avrupa kalkınma direktörü olarak çalışmaya başladı ve 2009’a kadar Macaristan’daki Avrupa Birliği Gençlik Programları Ajansı’nın başkanı olarak görevini sürdürdü. Ayrıca, 2000 yılından beri insan hakları eğitimi, katılım ve demokrasi alanlarında eğitici ve danışman olarak da çalışmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 27 uluslararası projede eğitmen, danışman ve direktör olarak çalışan Földi, Macaristan Gençlik Çalışmaları El Kitabı’nın baş editörlüğünü yaptı ve halen Uluslararası Gençlik ve Spor Derneği (ISCA) ile birlikte spor aracılığıyla eğitim üzerine hazırlanan bir el kitabının editörlüğünü yapıyor. 2011 yılından beri ise Avrupa Konseyi’nin online kampanyası olan No Hate Speech Movement için çalışıyor. Avrupa Konseyi için aynı zamanda 2004-05 yıllarında eğitim danışmanı ve 2012-13 yıllarında proje koordinatörü olarak çalıştı. Nisan 2013’ten beri ise No Hate Speech Movement kapsamında Avrupa Konseyi’nin sözleşmeli dış uzmanı olarak online topluluk yöneticisi görevine devam ediyor.

Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart:
Itır Erhart 1975’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı ve Felsefe okudu. 1999 yılında aynı üniversitede Felsefe yüksek lisans programını tamamladı. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi'nde Felsefe öğrenimine başladı. M.Phil. derecesini kazandıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders vermeye başladı.  2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden doktora derecesini aldı.  Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders veren Erhart’ın ilgi alanları toplumsal cinsiyet, insan hakları, spor ve medya.  Erhart şu sıralar okul öncesi çocuk kitapları ve kadın taraftarlar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.  Erhart ayrıca Türkiye’nin ilk yardımseverlik koşusu oluşumu olan Adım Adım’ın kurucuları arasında. Bu alanda yaptığı çalışmalardan dolayı 2009 yılında “Fark Yaratanlar” programına konuk oldu ve 2010 yılında Ten Outstanding Young Persons jüri özel ödülünü aldı. SOGLA’da, YGA’da ve pek çok üniversitede sosyal girişimcilik ve spor üzerine eğitimler verdi.