SEÇBİR Konuşmaları-30: Laz Kültürü ve Seçmeli Lazca Dersi

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: İsmail Avcı Bucaklişi (Laz Enstitüsü)

Tarih: 5 Kasım 2013, Salı
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-106

Türkiye'de bilinenin aksine Karadeniz'in tamamı Laz değildir. Lazlar Kafkas kökenli bir halktır ve Lazuri dedikleri bir dil konuşurlar. Ancak bu dil son 20 yıldır ciddi tehlike altındadır. Lazlar, Laz kültürü ve Lazca... Bu konuşmada 100 yıllık bir süreçte yaşanan varoluş mücadeleleri ve bu mücadele sürecinin tecrübelerinden faydalanılarak, tehlike altındaki bir dili yaşatmak üzerinde durulacak.

İsmail Avcı Bucaklişi, Atina (Rize-Pazar) doğumlu bir Laz. 1990'lardan beri Lazlar, Laz kültürü ve anadili Lazca üzerine çalışmalar yapıyor. İstanbul Üniversitesi'nde "Lazlarda Sosyo-kültürel Değişim" başlıklı yüksek lisans tezini vermiştir.

İlk Laz dergisi OGNİ'nin kurucularındandır. İlk Lazca sözlük ve gramer kitaplarının yazarlarındandır. Mjora, Skani Nena ve Tanura gibi Laz kültür dergilerinin kuruculuğunu ve editörlüğünü yapmıştır. 4 yıldan fazla bir süre Lazca radyo programları hazırlamış ve sunmuştur. Arkadaşları ile birlikte Lazika Yayın Kolektifi adıyla bir yayınevi kurmuş ve bugüne kadar 25 civarında Lazca-Türkçe kitap yayımlamıştır. Mayıs 2013'te, İstanbul'da bir Laz Enstitüsü kurulmasına öncülük eden kadronun içinde yer almıştır. Laz kültürü üzerine yayınlanmış pek çok makalesi ve kitabı mevcuttur. Laz Enstitüsü adına Talim Terbiye Kurulu'na Lazca müfredat hazırlanması ve sunulmasına öncülük etmiştir. Bir meslek lisesinde 18 yıldır Bilişim Teknolojileri öğretmenliği yaparken, bir yandan da 3 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde seçmeli Lazca dersleri vermektedir.