It's Open: “ARCHIZINES” Uluslararası Mimari Yayınlar Sergisi

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 4-22 Kasım 2013
Saat: 10.00-18.00 (Pazartesi-Cuma) 
Yer: santralistanbul Kampüsü

Şehrin mimari odaklı yeni etkinlik ve sergi alanı It’s Open, 20 farklı şehirden toplam 100 mimarlık dergisini ağırlayacak.

It's Open“ARCHIZINES” Uluslararası Mimari Yayınlar Sergisi,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve It's Istanbul işbirliği ile gerçekleşmektedir.

Mimarlıkla ilgili dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan yeni fanzinleri, gazeteleri ve dergileri bir araya getirerek, mevcut mimarlık basınına alternatif sunan ve küratörlüğünü Elias Redstone’ nun üstlendiği “ARCHIZINES”, 4-22 Kasım 2013 tarihleri arasında ilk defa İstanbul’da olacak. JOTUN’un sponsorluğunda, It’s Istanbul tarafından İstanbul’a getirilen gezici sergi, It’s Open’da ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında Avrupa, Amerika başta olmak üzere Çin, Tanzanya, Şili gibi dünyanın 20 farklı ülkesinden 100 özel yayın sergilenecek. It’s Open’ın ilk uluslararası projesi olma özelliğini de taşıyan proje kapsamında, sergide yer alan dergilerin editörlerinin katılımlarıyla atölye çalışmaları ve konuşmalar da gerçekleştirilecek. 

ARCHIZINES 2011’de Architectural Association, Londra’da sergilendiğinden beri uluslararası 20 farklı mekanda sergilendi. Barselona, Berlin, Sidney, Bunlin, New York, Osaka ve Tokyo sergi duraklarından bazıları oldu. Sergi açıldığı günden bu yana 60 olan yayın sayısı 100’e ulaştı. Sergi, Pin-Up Magazine, Volume ya da Apartamento gibi uluslararası üne sahip yayınların yanı sıra, Index Newspaper (Portekiz) gibi nadir bulunan, ya da sıradışı mimari çizimlere odaklanmış Amerikan-Japon Journal Draftery gibi yayınları da içermektedir.

ARCHIZINES bağımsız ve alternatif yayıncılığı; bir mimari yorum, eleştiri ve araştırma alanı olarak görür; fotoğraf, illüstrasyon ve tasarım alanlarına yeni bir bakış önerisinde bulunur ve bu özgün içeriğiyle yayıncılığı yaratıcı bir platform olarak destekler.  

2000’lerden bu yana içerik ve biçimde çeşitlenerek en iyi basımları içeren, giderek genişleyen arşivi ile ARCHIZINES, bir ilk olarak, bu uluslararası yayınları mimarlar, tasarımcılar, eleştirmenler, fotoğrafçılar ve içinde yaşadığımız mekân ve binaları tartışmakla ilgilenen herkes için önemli bir kaynak olarak bir araya getiriyor.

Sergide yer alan yayınlar, biçim ve içerik itibarı ile farklılık gösterse de, kullandığımız mimari alanları basılı olarak belgeleme ve tartışma konusunda ortak bir paydada birleşiyor. Bu yayınlar mimari söyleme, genelde radikal ve önemli katkılarda bulunurken, dijital çağda basılı malzemeye karşı hâlâ var olan artık duyguların kanıtı olma niteliğini de taşıyorlar.

ARCHIZINES Victoria ve Albert Müzesi, Ulusal Sanat Kütüphanesi Londra’da daimi koleksiyonda yer almaktadır. Koleksiyonun tamamına www.archizines.com adresinden ulaşılabilir.

Bağımsız küratör, editör, ve danışman Elias Redstone; ARCHIZINES’ın  kurucusu ve küratörü olmakla birlikte, London Architecture Diary’ nin  şef editörülüğünü ve  New York Times T Magazine’in Design Blog’unda köşe yazarlığını sürdürmektedir.


IT’S OPEN
It's Open, bir etkinlik ve sergileme alanıdır. Geri dönüştürülmüş, yeniden kullanıma kazandırılmış üç konteynerde faaliyet gösterir; bu hâli ile şehrin hızlı ve değişken karakterinin bir parçasıdır.

It's Open; güncel sanat, kentleşme ve mimariye odaklanarak şehirdeki dönüşümü kayıt altına almaya çalışan bir platformdur; bu konular hakkında düşünen ve üreten insanları bir araya getirerek yeni fikir ve perspektiflerin peşine düşer. Sergiler, atölyeler, film gösterimleri, multi-medya performansları, panel ve söyleşiler, konserler aracılığıyla şehrin güncel ve kültürel nabzını tutmaktadır.

It's Open, It's Istanbul'un projesidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile gerçekleşmektedir.

http://www.its-open.org/

IT’S ISTANBUL
It’s Istanbul evrensel kültürel miras ile yerel bilgi arasında dinamik etkileşim bağı sağlayan bir platformudur. Şehre dair yaratıcı fikirler için bir katalizör görevi görür. Platform, 2009 yılında hayata geçmiş ve kendini terkedilmiş ya da neredeyse hiç kullanılmamış mekânlarda kültürel etkinlikler ve sergiler düzenlemeye adamıştır.

http://its-istanbul.com/