Kürdoloji Tez Sunumları-1: "1970'lerin Kürt Hareketinde Mobilizasyon ve Radikalleşme Dinamikleri"

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Harun Ercan (Koç Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi)

Tarih: 11 Kasım 2013, Pazartesi
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-501

Bu sunum, Harun Ercan'ın 2010 yılında Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları'ndaki yüksek lisans tezidir. 

Kürdoloji Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi tarafından düzenlenmektedir.