Konferans: "The Tradition of Republican Thought and Middle Eastern Practices"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 29 Kasım 2013, Cuma
Saat: 10.00-15.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101 

Bu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmiştir.


Program: 

10.00-12.00: The Tradition of Republican Thought
The Idea of a Republic - PHILIP PETTIT (Princeton University) 
Machiavelli and Republicanism - NATHAN TARCOV (University of Chicago)
Republicanism as Fair Play RICHARD DAGGER (University of Richmond)
Moderatör: METE TUNÇAY (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

13.30-15.30: Republic and Republicanism in the Middle East
Iraq: From Republicanism to Republic of Fear - OFRA BENGIO (Tel Aviv University)
Republican Laicism in Turkey - MURAT BOROVALI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Arab Revolutions: (Re)Constructions of Arab Republicanism - LARBI SADIKI (Qatar University)
Moderatör: GÜN KUT (Boğaziçi Üniversitesi)

Konferansın dili İngilizce'dir. 

İletişim için: conferences-IR@bilgi.edu.tr