İnşaat Sektöründe Bir Marka Yaratmak: TAV

güncelleme: yayınlama:

Yapım Yönetim Yüksek Lisans Programı Sektörden Konuşmacılar Seminerleri: İnşaat Sektöründe Bir Marka Yaratmak-TAV

Konuşmacı: Şani Şener 
Tarih: 27 Kasım 2013, Çarşamba
Saat: 19:30-21:00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-201 

TAV Havalimanları Holding'in ve TAV İnşaat'ın kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener deneyimlerini Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileriyle paylaşacak ve "TAV'ın inşaa süreci", "yap-işlet-devret örneği olarak TAV" ve "bir marka yaratma projesi olarak TAV" konularına değinecektir.


Sani Şener :
Sani Şener 1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve İngiltere'nin Sussex Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yapmıştır. Türkiye'nin altyapı projelerine olan katkılarından dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından doktora derecesine layık görülmüştür. TAV’daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan Helenik Üniversitesi tarafından Onur Doktorası’na layık görülmüştür. Massachusetts Institute of Technology (MIT)‘de karmaşık sistemler yönetimi üzerine eğitim almıştır.