Kürdoloji Tez Sunumları-2: “Aşiret Mektebi”

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Alişan Akpınar (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü, doktora öğrencisi)

Tarih: 2 Aralık 2013, Pazartesi
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-501

Bu sunum, Alişan Akpınar'ın 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ndeki yüksek lisans tezidir. 


Kürdoloji Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi tarafından düzenlenmektedir.