İK'da Yeni Yaklaşımlar-3: İnsan Kaynaklarında Çokkültürlülük-Yetkinliklerin Yönetimi

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 20 Aralık 2013, Cuma 
Saat: 09.30-16.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-404

Bu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Program:

09.30 – 09.45 Kayıt 

09.45 – 10.00 Açılış Konuşmaları: İdil Işık / Deniz Kantur 

10.00 – 10.50 Patricia Denise Lopez (Alliant International Üniversitesi California School of Professional Psychology)
Sunum: GLOBAL VE SANAL İŞYERİ: YÖNETİCİLER VE İK ÇALIŞANLARI İÇİN KÜLTÜRLERARASI VE ULUSLARARASI YETKİNLİKLER

Ara 10.50 – 11.10

11.10 – 12.00 Mustafa Özbilgin (Brunel Üniversitesi Brunel Business School)
Sunum: KÜRESEL KURULUŞLARDA FARKLILIK YÖNETİMİ: VAATLER, UYGULAMALAR VE SORUNLAR

12.00 – 12.30 Carole Martin-Bayram (İnsan Kaynakları Direktörü, SHRM, GE Healthcare EAGM)
Sunum: GE- GENERAL ELECTRIC’TE ÇEŞİTLİLİK

12.30 – 13.30 Ara 

13.30 – 14.00 Çiğdem Vatansever (Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)
Sunum: İNSAN KAYNAĞI ÇEŞİTLİLİĞİ NASIL YÖNETİLİR?

14.00 – 14.45 Hakan Usta (Yönetim Sistemleri Müdürü, Borçelik Çelik Sanayi Tic. A.Ş)
Çisil Güler Akalın (İK Uzmanı, Borçelik Çelik Sanayi Tic. A.Ş.)
Sunum: YEREL ÖRGÜTLERDE İKY UYGULAMALARI VE ÇEŞİTLİLİK

14.45 – 15.00 Ara

15.00 – 15.20 Sibel Çalışkan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Örgütsel Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi)
Sunum: ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: BİR TÜRK PERAKENDE ŞİRKETİ ÖRNEĞİ

15.20 – 15.40 Birgül Sarıoğlu (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü)
Sunum: GLOBAL OLARAK YETKİN OLMAK: PROFESYONEL YAŞAMDA GLOBAL VATANDAŞLIK

15.40 – 16.00 Rana Özşeker (RNA Değişim Yönetimi-Danışmanlık Şirketi)
Sunum: ÇOK KÜLTÜRLÜ İŞLETMELERDE ÇEŞİTLİLİK ALGISINI İK PERSPEKTİFİYLE YÖNETMEK: ÇOK ULUSLU HIZLI TÜKETİM MALLARI ŞİRKETİ ÖRNEĞİ

16.00- 16.30 Soru - Cevap 

Simültane tercüme yapılacaktır. Katılım ücretsizdir.