Kürdoloji Tez Sunumları-3: “Çoğunluk İktidarı ve Azınlık Direnişi Arasında Türkiye'de Kürtçe Dil Hakları”

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Nesrin Uçarlar (BİLGİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Görevlisi)

Tarih: 9 Aralık 2013, Pazartesi
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-501

Bu sunum, Nesrin Uçarlar'ın 2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'ndeki doktora tezidir. 

Kürdoloji Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi tarafından düzenlenmektedir.