Sosyoloji Bölümü Çarşamba Konuşmaları-3: “Ben Sıfır Kilometreyim”

güncelleme: yayınlama:

Sosyoloji Bölümü Çarşamba Konuşmaları-3: “Ben Sıfır Kilometreyim”: Türkiye’de Beden, Cinsellik ve Kadınlık

Konuşmacı: Neslihan Şen (Antropoloji Bölümü, Illinois Üniversitesi )

Tarih:  18 Aralık 2013, Çarşamba
Saat: 16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-303

Konuşmada, Türkiye'de en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olarak anılan vajinismus vakalarından yola çıkılarak, toplumsal cinsiyet ve cinsellik politikaları ele alınacak. Bu bağlamda, devlet ve tıbbî otoritelerin cinselliği ve kadın bedenini nasıl tarif ve inşa ettiği üzerinde durulacak. Vajinismus teşhisi konmuş kadınların anlattıkları, onların eşlerinin tecrübeleri ve bu sorunla ilgilenen sağlık personelinin görüşlerinin kaynaklık ettiği doktora araştırmasına dayanarak, konuşmacı kadınların bu otoritelerle yaptığı müzakere süreçlerini de değerlendirecek.   

Neslihan Şen:
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Neslihan Şen, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, Chicago'daki Illinois Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. “Vajinismus: Türkiye'de Modernitenin Somutlaşması ve Tıp Otoritesiyle Müzakereler” isimli doktora tezi için şu an İstanbul’da saha araştırması yapıyor.

  Çarşamba Konuşması hava muhalefeti sebebiyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir.