Sosyoloji Bölümü-Çarşamba Konuşmaları-4: "İstanbul Kent-İçi Yoksulluk Alanlarında Dönüşüm ve Direnişin Siyaseti"

güncelleme: yayınlama:

"İstanbul Kent-İçi Yoksulluk Alanlarında Dönüşüm ve Direnişin Siyaseti: Sulukule ve Tarlabaşı Üzerine Bir Karşılaştırma"

Tarih: 25 Aralık 2013, Çarşamba
Saat: 16:00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-303

Konuşmacı: Özlem Ünsal (Sosyoloji Bölümü , City University, London)

Neoliberal kent politikalarının tetiklediği sosyal ve ekonomik gelişmeler ile bunlara karşıt gelişen örgütlü hareketlerin yarattığı izdüşümler, yalnızca mekansal değişimde değil aynı zamanda akademik literatürde de ifade buluyor: Kentler kamu otoriteleri, sermaye grupları, sivil insiyatifler ve kentlilerin ta kendileri arasındaki etkileşimlerle dönüşürken, bu dönüşüm süreçleri entelektüel ve bilimsel çabalarla hikaye edilmeye çalışılıyor. Fakat özellikle toplumsal mücadelelere odaklanan araştırmaların, hareketlerin deneyimlediği güçlükler ve/veya temel hassasiyetler ile kırılganlık noktalarına nadiren değindiğini söylemek mümkün. İstanbul’un son on yılı kapsayan deneyimi de bu bağlamdan kopuk değil. Devlet eliyle gerçekleştirilen ve farklı ölçeklerde seyreden dönüşüm projeleri, çesitli sivil örgüt ve insiyatifler ile kent sakinlerinin çeşitli itirazları ile karşılanmıştır. Fakat yine son on yılın deneyimi özellikle sosyal ve ekonomik anlamda mağdur kesimlerin, dönüşüm karşıtı örgütlü direniş pratiklerini sürdürülebilir kılmalarının güçlüğünü ortaya koymuştur. Kentsel dönüşümün yarattığı baskılar karşısında sakinlerin çeşitli güvence ve kazanımlara erişebilme arzusundan kaynaklı cepheleşme ve ayrışmaların bu güçlüğün temel dinamiklerinden birini oluşturduğu iddia edilebilir. Sunum, Sulukule ve Tarlabaşı deneyimlerine odaklanarak bu iddiayı ayrıntılı bir tartışma zeminine oturtmaya çalışacaktır. 

Özlem Ünsal:
Özlem Ünsal, kentleşme deneyimi çerçevesinde özellikle neoliberal kent politikaları, toplumsal hareketler ve kent hakkı mücadelesi gibi başlıklara odaklanan bir araştırmacıdır. Yakın dönemde City University of London sosyoloji bölümünde konuşmasıyla aynı başlığı taşıyan, kentsel dönüşüme maruz kalmış kent-içi yoksulluk ve koruma alanlarında mahalle hareketlerini konu edinen doktora tezini tamamladı. Halen kentsel toplumsal hareketlerin dönüştürücü kapasiteleri üzerine çalışmanın yanısıra özellikle mimarlık, planlama, çevre ve tasarım gibi disiplinlerden araştırmacılarla işbirliği kurabildiği bağımsız projeler üretmeye devam ediyor.