Kürdoloji Tez Sunumları-4: "Türkçe Şiirde ‘Kadın’ Şairlerin Poetikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Ruken Alp (Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Tarih: 06 Ocak 2014, Pazartesi
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-501

Bu sunum, Ruken Alp'in 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'ndeki doktora tezidir. 

Kürdoloji Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi tarafından düzenlenmektedir.