Kürdoloji Tez Sunumları-5: “Türk Devletinin Oluşumu ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan TC’ne Ermeni Emval-i Metrukesinin Dağıtımı"

güncelleme: yayınlama:

Kürdoloji Tez Sunumları-5: “Türk Devletinin Oluşumu ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Ermeni Emval-i Metrukesinin Dağıtımı (1915-1930)”

Konuşmacı: Mehmet Polatel (Boğaziçi Üniversitesi ATA, Doktora Öğrencisi)

Tarih: 13 Ocak 2014, Pazartesi
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-501

Bu sunum, Mehmet Polatel'in 2009 yılında Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları'ndaki yüksek lisans tezidir. 

Kürdoloji Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi tarafından düzenlenmektedir.