Sanat Yönetiminde Yeni Arayışlar: Sanat Konseyi Modeli

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 30 Ocak 2014, Perşembe 
Saat: 14:00 - 18:30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) ve British Council işbirliği ile düzenlenen, ‘Sanat Yönetiminde Yeni Arayışlar: Sanat Konseyi Modeli’  başlığını taşıyan konferansta, devletin sanat sektörünü destekleme doğrultusundaki politikalarının günümüzde karşılaştığı yeni sorunsallar ve sanat yönetimine ilişkin yeni yaklaşımlar ele alınacaktır.

İki panelden oluşacak olan konferansın ilk panelinde, İngiltere Sanat Konseyi modeli tartışılacak. İkinci panelde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılmakta olan Türkiye Sanat Kurumu yasa tasarısı için esin kaynağı olan Sanat Konseyi modelinin, tüm çeşitliliği ile sanat üretiminin ve sanata katılımın artması, ülkenin her yerinde sanatsal hayatın zenginleşmesi ve tüm sanat kurumlarının devamlılıklarının sağlanması arayışlarına nasıl yanıtlar verebileceği değerlendirilecek.

Konferansa katılım için kayıt yaptırmak gerekmemektedir. Fakat katılımın kontenjanla sınırlı olduğunu hatırlatmak isteriz. Konferansın yapılacağı E1-301 salonunda yer kalmaması durumunda katılımcılarımız, E1-302 numaralı salonda konferansı projeksiyon aracılığıyla izleyebilecekler.

PROGRAM:

14:00 - Açılış
Emre Gönen (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Danışmanı)
Doç. Dr. Asu Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü)
Margaret Jack (British Council Türkiye Ülke Direktörü)
Nihat Gül  (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

 14:30 - I. Oturum İngiltere Sanat Konseyi Modeli
Moderatörler: 
Vasıf Kortun (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi)
Görgün Taner (İKSV Genel Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı Öğretim Görevlisi)

Konuşmacılar: 
Emma Stenning (Bristol Old Vic Yönetici Direktörü)
Christopher Gordon (English Regional Arts Boards Konsorsiyumu Eski Başkanı,  Avrupa Konseyi Türkiye Ulusal Kültür Politikası Raporu Değerlendirme Komitesi Başkanı)

15:10 - Soru-Cevap

15:30 - Kahve Molası

16:00 - II. Oturum Türkiye’de Sanat Yönetiminde Yeni Arayışlar
Moderatörler:
Vasıf Kortun (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi)
Doç. Dr. Serhan Ada stanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programları ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Serhan Ada (Doç. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programları ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi)
Cem Erciyes (Radikal Gazetesi Ek Yayınlar Yönetmeni)
Serhan Bali (Andante Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

17:00 - Konuşmalar, Sorular, Değerlendirmeler

18:20 - Kapanış Değerlendirmesi

18:30 - Kapanış

İletişim için: erdem.avsar@bilgi.edu.tr  / (0212) 311 7322