Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Korunması

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 11 Mart  2014, Salı 
Saat: 13.30-17.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Bu panel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

PROGRAM:

13.30    Açılış konuşması  - Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

13.45 – 15.30 Birinci Oturum 

Moderatör: Prof. Dr. Rona Serozan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

“Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Korunmasında Yeni Gelişmeler: Mağdur Hakları Daire Başkanlığı” - Muhittin Özdemir  (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı)

“Mağdur Kavramı ve Şiddet Mağdurlarının Korunması” - Prof. Dr. Nur Centel  (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)

“Ceza Adaleti Sisteminde Suç Mağdurunun Korunması ve Onarıcı Adalet Anlayışı” -  Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu  (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)

Tartışmalar

15.30 - 15.45    Ara

15.45 – 17.30   İkinci Oturum 

Moderatör: Prof. Dr. Sibel İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

“Dezavantajlı Grupların Suç Mağduru Olarak Korunması” - Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan  (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı )

“Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Çocukların Korunması” -  Av. Aynur Tuncel Yazgan (İstanbul Barosu)

“Trafik Mağdurlarının Yaşamında Adaletin Önemi” - Yeşim Ayöz (Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı)

Tartışmalar