1933 Üniversite Reformu ve Türkiye Yüksek Öğrenimine Etkileri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 30 Nisan 2014, Çarşamba
Saat: 17.00-19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-403

Konuşmacı: Mesut Ilgım

 1933 Üniversite Reformu, Atatürk'ün en son ve en önemli reformlarından birisidir. Bu reformun yapılması için 10 sene boyunca çalışmalar sürdürülmüş ve 1933'e gelindiğinde, o zamanki adı "Dar-ül Fünun" olan İstanbul Üniversitesi çok drastik değişimlere uğramış ve İstanbul Üniversitesi adını almıştır. 

Bir gecede, o tarihe kadar Dar-ül Fünun'da ders veren 240 kadar öğretim görevlisinin neredeyse yarısının işlerine son verilmiş; onların yerine, hemen hemen aynı tarihlerde, Almanya’da iktidara gelen A. Hitler'in yürürlüğe koyduğu bir kanun ile, sırf Yahudi oldukları ya da Yahudi kanı taşıdıkları için işlerinden atılan 4.000 kadar öğretim görevlisinin önceleri 40 kadarı, daha sonraki senelerde ise, 1.200 kişiye yaklaşan bir bölümü Türkiye’ye gelmiş ve başlangıçta İstanbul Üniversitesi'nde, daha sonra Ankara Üniversitesi'nde çalışmaya başlamışlardır. 

Bu dönemde bu insanların gerek Türk yükseköğretim sistemine, gerekse de Türk tıbbına çok büyük katkıları olmuştur. 

Aynı tarihlerde, Almanya’da işini kaybedenlerden biri  olan ve yirminci yüzyılın tartışmasız en büyük dehası olan Albert Einstein da Atatürk'e bir mektup gönderir ve kendi yakın dostlarından oluşan ve aynı kaderi paylaşan 46 kişilik bir gruba da Türk üniversitelerinde çalışma imkanı sağlanmasını talep eder .

Bilgi için: Zeynep Gökçe (zeynep.gokce@bilgi.edu.tr)


Mesut Ilgım:
Mesut Ilgım, 1942 İstanbul doğumlu. George Avusturya Lisesi’nden sonra İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Uzun yıllar  özel sektörün çeşitli kuruluşlarında üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2001 yılında emekli oldu. 50’li yılların sonlarından beri yoğun bir şekilde fotoğrafla uğraştı, birçok kişisel sergi açtı ve karma sergiye katıldı. Ilgım’ın fotoğrafları yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda ödüle layık görüldü.