Film Gösterimi: Dava

güncelleme: yayınlama:

Tarihler: 16-23-30 Mayıs 2014
Saat: 16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-207

Dava filmi gösterimi BİLGİ Sinema Kulübü ve Norgunk Yayınevi işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Gilles Deleuze'ün geçen ay Türkçeye kazandırılan 'Sinema I: Hareket-İmge' adlı kitabı vesilesiyle Orson Welles'in 1962 yapımı Dava (The Trial) filmi santralistanbul'da gösterilecektir.

Enis Batur'un "Davalı" adlı kitabı ve Bülent Erkmen'in afiş çalışması gösterime katılacak olan konuklara ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Ayrıntılı bilgi: http://eepurl.com/UtDlj


Deleuze ve Sinema III: Dava (1962)

“Orson Welles genellikle, oluşturulan iki hareket betimler, bunlardan biri yol yol, aralıklı, uzayıp giden bir tür kafes içinde yatay, doğrusal bir kaçışa; öbürü ise dikey ekseni yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı bir işleyiş halindeki dairesel bir yola benzer. Eğer bu hareketler zaten Kafka’nın edebi yapıtına can veren hareketlerse, o zaman Welles’in Kafka’yla, Dava [Le Procès] filmine indirgenemeyecek, ama aynı zamanda Welles’in doğrudan doğruya Dava’nın yazarıyla yüzleşmeye neden ihtiyaç duyduğunu da açıklayacak bir yakınlığı olduğu sonucunu çıkarabiliriz [...]”
Gilles Deleuze, Sinema I: Hareket İmge, Soner Özdemir (çev), Norgunk, 2014, s. 36-37.

“Paramparça mekânlar, zamanlar, imgeler gelip bölünmez bir bütünlük yaratmışlardır: Deleuze’ün bu olağanüstü harmanlama tekniğini didiklerken kurgu işlemine odaklanışı, film sonunda masada yapılır, Orson Welles’in gerçeği (bir kez daha) bütünhallerinde yoklamasıyla bağlantılı: Her ne demekse düz gerçek, mayasına işlemiş olan her tür ‘versiyon’uyla, sanrıdan karabasana, Dava’nın farklı tabakalarında Suç-lu-luğun biçimsiz biçimine oturmasını sağlar. Sayısız daktilo makinasının tuşlarından doğan uğultunun arasından geçen Josef K., kendi tutanağına doğru sürüklenir. İşleyip işlemediğini bilmediği, bilemeyeceği suçu iplerine dolandığı ağın merkezinde işlenmektedir.”
Enis Batur, Davalı, Norgunk, 2014, s. 13-14.