INet Meeting 2014: “Çok Paydaşlı İnternet Yönetişimi”

güncelleme: yayınlama:

INet Meeting 2014: "Multistakeholder Internet Governance"

Tarih: 22 Mayıs 2014
Saat: 09:00-11:30
Yer: Kuştepe Kampüsü-BS

Bu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ile Internet Society (ISOC), ICANN ve Berkman Center tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

İçinde bulunduğumuz yıllarda dünyada tartışılan önemli konu başlıklarından biri olan “Çok Paydaşlı İnternet Yönetişimi”, internete veya genel olarak bilişime ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerde her bir paydaşın eşit söz hakkına sahip olarak, şeffaf olarak yürütülen süreçlerde yer almasını ve elbirliği ile düzenleme yapılması modelini ifade etmektedir. Bu modelin çerçevesi ve ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Nisan ayında Brezilya’da yapılan Net Mundial toplantısının bir devamı olarak yapılacak bu konferansta da “Çok Paydaşlı İnternet Yönetişimi Modeli”nin çerçevesi daha da belirginleştirilmeye çalışılacaktır.

Katılım ve Program için tıklayınız