Konferans: “Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı”

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 30 Mayıs 2014, Cuma
Saat: 08.30-16.45
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, demoktratikleşme ve inanç özgürlüğünün Türkiye’de yaşayan tüm inanç grupları için etkin bir şekilde korunması için önem arzeden "tüzel kişilik edinme hakkı" bağlamında farklı görüşler paylaşılacaktır.

Konferansta simültane çeviri yapılacaktır.

LCV ve bilgi için: 0533 338 29 61 / info@inancozgurlugugirisimi.org


PROGRAM

8:30                   Kayıt

9:15- 9:25         Hoş Geldiniz ve Başlangıç Konuşması -  Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)

9:25-9:35          Hoş Geldiniz ve Başlangıç Konuşması - Gunnar Ekelove-Slydal (Norveç Helsinki Komitesi)

9:35-11:30        1. Oturum – İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkına İlişkin Olarak Yaşadıkları Sorunlar
Moderatör: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı 
Arif Koçer (Mazlum-Der), Laki Vingas (Cemaat Vakıfları Temsilcisi), Suzan Karaman (Bahai Dış İlişkiler Temsilcisi), Doğan Bermek (AVF Başkanı), Makuta Eleuthère (Latin Katolik Kilisesi), Umut Şahin (Protestan Kiliseler Derneği), Ali Kenanoğlu (Hubyar-Sultan Kültür Derneği), Selahattin Özgündüz  (Caferi Toplumu)  

11:30- 11:45      Ara

11:45- 12:45      2. Oturum - Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk (İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliğine İlişkin Farklı Modeller)
Moderatör:  Doç Dr. Bülent Şenay (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Dini Özgürlükler  Danışma Kurulu Üyesi)
“Uluslararası Hukuk” - Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)
“Farklı Ülkelerdeki Modeller - Karşılaştırmalı bir Analiz” - Prof. Cole Durham (Brigham Young Üniversitesi, Susa Young Gates University Professor of Law; Hukuk ve Din Çalışmaları Merkezi Direktörü)

12:45-13:45     Yemek Arası

13:45- 15:15      3. Oturum – Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı- Yasal Çerçeve Arayışı
Moderatör:  Mine Yıldırım (Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi Yöneticisi)
“Türkiye’deki Hukuki Durum ve Olası Modeller”- Yard. Doç. Dr. L. Bertan Tokuzlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)
“Cemaat Vakıfları’nın Sorunları” - Av. Setrak Davuthan 
“Ruhani Temsilciliğe Sahip Kurumların Tüzel Kişilik İhtiyacı” - Av. Ali Elbeyoğlu  
“İnanç Gruplarının İnsan Hakları Yükümlülükleri” - Mine Yıldırım (AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü)

15:15- 15:30      Ara

15:30- 16:45      4. Oturum – İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı-  Nasıl bir Zihniyet Değişimi Gerektiriyor?
Moderatör: Özge Genç (TESEV Demokratikleşme Programı Direktörü)
“Diyanetin Rolü” - Prof. İştar Savaşır (Doğuş Üniversitesi)
“İslami Cemaatler ve Tüzel Kişilik” -  Dr. Necdet Subaşı 
“Din ve Vicdan Özgürlüğü Bakımından Alevi Talepleri” - Cafer Solgun (Gazeteci)