Soma Gönüllüleri için Madencilik Semineri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 28-29 Haziran 2014
Saat: 9.00-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101

Eğitmenler: Şükran Uzun Kırömeroğlu (Maden Mühendisi), Ali Turan (Makine Mühendisi), Atınç Kayınova (Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Bilim Uzmanı), Ali Rıza Tiryaki (Tıp Doktoru, İş Güvenliği Danışmanı)
Moderatör: İdil Işık (Endüstri ve Örgüt Psikoloğu)

Soma Gönüllüleri için Madencilik Semineri Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim seminerine katılım ücretsizdir. 
Kayıt için LCV: 444 0428 / idil.isik@bilgi.edu.tr

PROGRAM AKIŞI için tıklayın.

Soma'da yaşananların ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı olarak, endüstri ve örgüt psikolojisinin uzmanlık alanından yola çıkarak yapılabilecekler konusunda bir dizi hazırlığa başladık. Bu kapsamdaki ilk somut adımımız, “Soma Gönüllüleri için Madencilik Semineri” başlığı altında, madencilik işinin içeriğini, taşıdığı riskleri ve alınabilecek önlemleri teknik düzeyde öğrenmemize imkân verecek bir eğitim programıdır.

Bu eğitim ile özellikle Soma bölgesine yönelik yakın gelecekte yürütülecek çalışmalarda gönüllü olarak görev alacak kişilerin eğitilmesi hedeflenmekle birlikte, esas amacımız Soma ile kısıtlı kalmadan, bugünden itibaren Türkiye’de madencilik sektörüne tehlikeleri önleyici kalıcı bir yaklaşımın yerleştirilmesine odaklanan bir çaba içine girmektir. Hedefimizi, “Risk gördüğüm yerde çalışmam diyebilen işçi" + "Risk gördüğüm yerde çalışmam diyen işçiye destek veren işveren" olarak belirledik. İşletmelerdeki güvenlik kültürünün en önemli göstergelerinden birisi olan bu perspektifi sahasında başarabilen işletmeler, en düşük kaza ve kayıp veren işletmelerdir.

“Soma Gönüllüleri için Madencilik Semineri”nin bu hedefe yönelik trans-disipliner bir yaklaşımla yürütülebilecek çalışmaların ilk adımını oluşturmasını bekliyoruz. Bu kapsamda, perspektifimiz endüstri ve örgüt psikolojisi olmakla birlikte, eğitimde katılımını beklediğimiz kişiler her türlü akademik disiplinden, profesyonel meslekten, sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak iş güvenliğini hedefleyen işler yapmak isteyen kişilerdir.

Eğitimin Amacı: Madencilik çok özel bir iş alanı ve işin doğasını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda, katılımcıların, iki gün sürecek eğitim sonucunda, aşağıdaki kazanımları edinmesini hedefliyoruz:

Birinci gün : Madencilik Sektörü İş Güvenliği Teknik Eğitimi

Madencilik işini analiz etmeye imkân verecek teknik bilgileri vermek Maden içi ve çevresi fiziksel tehlike kaynaklarını tanımak Maden işletmeciliğini bir sistem olarak değerlendirerek, çevresel/ekonomik koşullar, yönetim yaklaşımları ve psikososyal faktörleri birer tehlike kaynağı olarak anlamak Risk değerlendirme prensiplerini kavramak Bu tehlike kaynaklarının kontrol altına alınması için yapılan mevcut önlemleri anlamak Risk düzeyini en aza indirmek için idealde olması gereken önlem sistematiğini anlamak Türkiye’de maden sektörünün mevcut durum analizini bu bilgiler ışığında yapabilmek Uluslararası iyi örnekler hakkında fikir sahibi olmak

İkinci Gün: Atölye Çalışması ve Aksiyon Planlama

İlk gün edinilen teknik bilgiler ışığında, katılımcıların kendi uzmanlık alanlarından yola çıkarak, Soma özelinde ve Madencilik sektörü genelinde sağlayabileceği katkının belirlenmesi Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi Kısa vadeli çalışmalar için aksiyon planlarının oluşturulması Orta ve uzun vadeli hedeflerin aksiyon planına dair temel prensiplerin belirlenmesi

Eğitmenler:

Yukarıdaki kazanımları hedefleyen bu eğitim programında madencilik ve iş güvenliği alanlarında tecrübe sahibi uzmanlar eğitmen olarak görev alacaktır.

Şükran Uzun Kırömeroğlu, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Zonguldak Türkiye Taşkömürleri Kurumunda mühendis olarak göreve başladı.12 yıl etüt mühendisi olarak yeraltı planlama ve hazırlık işlerinde görev yaptı.13 yıl İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığında, Eğitim Mühendisi olarak görev yaptı ve emekli oldu. Şu anda A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak özel bir firmada çalışmaya devam ediyor. TMMOB Zonguldak Kadın Komisyonu ve Zonguldak Maden Mühendisleri Odası faaliyetlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 4 yıldır Türk Kızılayı Zonguldak şubesi yönetim kurulu üyesi olarak gönüllü çalışmalarına Kızılay Yetkili Afet Eğitmeni olarak devam ediyor.

Ali Turan, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 1976 yılında bitirdi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalıştı. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Anadolu Linyitleri İşletmelerinde Yeraltı Mekanizasyon Mühendisliği ve TKİ Genel Müdürlüğünde Eğitim Planlama ve İş Güvenliği Başmühendisliği görevlerinde bulundu. İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme konularında 10.000’in üzerinde çalışan ve yöneticiye eğitim verdi. İlk 500’e girmiş birçok kurumda danışmanlık yaptı. Makine güvenliği ve risk değerlendirme konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı. İSG Kongrelerinde bildiriler sundu. 2005’ten bu yana İş Güvenliği konusunda çalışmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimci belgelerine sahiptir.

Atınç Kayınova, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Halk Sağlığı Bilim Uzmanlığını 2005 yılında Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden aldı. Sağlık Bakanlığından İlkyardım Eğitmenliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Eğitmenliği yetkilerini aldı. Kamu ve özel sektör işletmelerinde madenlerde işçi sağlığı ve güvenliği konusunu hedef alan çalışmalarda uzman, eğitmen ve danışman olarak görev aldı. Türkiye İşyeri Hekimleri Derneği’nde halen Yönetim Kurulu Üyesidir; ayrıca “Madenlerde ve Tozlu İşlerde İş Sağlığı Uygulamaları Kılavuzu” başlıklı bir yayın (2013) için moderatörlük görevi üstlenmiştir.

Ali Rıza Tiryaki, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Hekim olarak kamu görevi yaptı. 1997 yılında, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının ve yönetiminin geliştirilmesi hedefine odaklanan çalışmalar yapmak üzere Artı Danışmanlık’ı kurdu. Çok çeşitli sektörlerde, detaylı ve güvenilir bilgiye dayanan risk analizleri, kuruma özel olarak geliştirilmiş eğitim programları ve özellikle davranış odaklı güvenlik yönetimi uygulamaları ile Türkiye’de iş güvenliği ve işçi sağlığına dair önleyici ve iyileştirici kurumsal tekniklerin yapılandırılmasında öncü çalışmalar yaptı. Bu süre zarfında sivil toplum çalışmalarının da içinde bulundu. Halen Açık Radyo 94.9’da “Testi Kırılmadan” isimli iş güvenliğini konu edinen bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu sürdürüyor.

Moderatör:

İdil Işık İstanbul Bilgi Üniversitesinde Psikoloji Lisans Programı'nda öğretim elemanı ve Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda direktör olarak görev yapmaktadır. Araştırma yaptığı konular işletmelerde endüstri ve trafik güvenliği ve sağlık, insan davranışının dinamikleri, kariyer gelişimi ve mesleki yönelimler, gücün psikolojisi ve liderlik, yetkinlik analizleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleridir. Akademik ve sektörel hedef kitlelere yönelik olarak 15 yılı aşkın bir süredir çeşitli danışmanlık, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde danışman, eğitmen ve içerik geliştirici olarak çalışmıştır. Psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış programında tamamladı.