Çalıştay: "Motorlu Taşıtlar Sektöründe Yeni Dönem: Nasıl Bir Grup Muafiyeti Tebliği?"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 24 Haziran 2014
Saat: 9.15-16.30
Yer: Dolapdere Kampüsü

Çalıştay, Rekabet Kurumu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşadüzenlenmektedir.

PROGRAM

09:15 - 9:30 Kayıt

09:30 - 9:40 Açılış Konuşması: Orçun Senyücel (Daire Başkanı, Rekabet Kurumu)

PANEL Neden Tebliğ Değişikliği? Sorunun Ortaya Konması ve Olasılıklar
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

09:30 - 10.45 Yer: Mahkeme Salonu
Motorlu Taşıtlar Sektöründe Nereden Nereye? Sektör Raporu, AB Hukukundaki Gelişmeler ve Tebliğ Taslağı Hakkında Düşünceler
Recep Gündüz (Rekabet Kurumu, Rekabet Uzmanı), Zeynep Şengören (Rekabet Kurumu, Rekabet Uzmanı)

Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırması Raporu’na Dışarıdan Bir Bakış
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Soru-Cevap

10.45 - 11.00 Kahve Arası

ÇALIŞTAY - Sabah Oturumu Yer: 320 Numaralı Salon

11:00 – 12:30 Çalıştay I: 2005/4 sayılı Tebliğ’deki Hukuki Çıkmazlar ve Çözüm Önerileri

Muafiyet genel koşullarının Rekabet Kurulu ve İdari Yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmesi
Bağımsız servislerin teknik bilgiye erişimine dair ihtilaflar
Sağlayıcılar ve yedek parça üreticileri arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan sorunların fikri mülkiyet hukuku bağlamında değerlendirilmesi

12.30-13.30 Yemek Arası

Öğleden Sonra Oturumları

13.30-16.30 Yer: 214 Numaralı Salon

Çalıştay II: Satış Pazarındaki Rekabet Sorunları ve Yeni Dönemdeki Çözüm Arayışları

Yeni araç satış, bakım-onarım ve yedek parça dağıtım hizmetlerinin zorunlu birlikteliğine son verilmesi
Yeni araçların dağıtımında seçici ve münhasır dağıtım sistemlerinin birlikte uygulanmasına son verilmesi ve öngörülen eşikler
Yetkili dağıtıcıları güçlendirmek için öngörülen muafi yetin genel koşulları
Çok markalılığa ve ek satış noktası açılmasına ilişkin düzenlemeler

13.30-16.30 Yer: 215 Numaralı Salon

Çalıştay III: Satış Sonrası Hizmetlerde Rekabet Sorunları ve Yeni Dönemdeki Çözüm Arayışları

Yeni araç satış, bakım onarım ve yedek parça dağıtım hizmetlerinin zorunlu birlikteliğine son verilmesi
Bakım onarım hizmetleri ile yedek parça dağıtımında seçici ve münhasır dağıtım sistemlerinin birlikte uygulanmasına son verilmesi veöngörülen eşikler
Yetkili dağıtıcıları güçlendirmek için öngörülen muaf iyetin genel koşulları
Çok markalılığa ve ek servis noktası açılmasına ilişkin düzenlemeler
Satış sonrası hizmetler bakımından, niteliksel kriterlerin tespit edilmesinde ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar
Orijinal ve eşdeğer yedek parça tanımlarının yeterliliği ve eşdeğer yedek parça kullanımının önündeki engeller
Bağımsız servislere teknik bilgi sağlanmasına ilişkin yükümlülüğün uygulanmasında karşılaşılan sorunlar
Sigorta şirketlerinin motorlu taşıtlar sektöründeki artan rolünün bakım-onarım hizmetleri ve yedek parça dağıtım pazarına etkileri

Katılım için:
Kontenjan sınırlıdır. Bu nedenle katılmak isteyen ilgililerin rhm@bilgi.edu.tr ve/veyactuncel@rekabet.gov.tr adresine 20 Haziran 2014 tarihine kadar mesaj göndermeleri gerekmektedir.

Çalıştay ve panel hakkında 0212 311 5022 numaralı telefondan veya rhm.bilgi.edu.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.