Sempozyum: Çokdillilik Bağlamında Eğitim ve Toplumsal Adalet

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 24 Haziran 2014, Salı 
Saat: 9.30-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101

Bu sempozyum , İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (SEÇBİR) tarafindan düzenlenmiştir.

PROGRAM

09:30 - 10:00 Kayıt / Registration

10:00 - 10:15 Açılış konuşması / Welcoming Speech
Silva Kuyumcuyan (Özel Getronagan Ermeni Lisesi / Getronagan Armenian High School)
Kenan Çayır (İstanbul Bilgi Üniversitesi / İstanbul Bilgi University)

10:15 - 12:15 I. Oturum / 1st Session
ÇOKDİLLİLİK VE EĞİTİM: TÜRKİYE’DEKİ DENEYİMLER / MULTILINGUALISM AND EDUCATION: EXPERIENCE IN TURKEY
Moderatör / Moderator: Melisa Soran, SEÇBİR (Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi / Center for Sociology and Education Studies)

Dil Öğretiminde Materyal Geliştirme / Material Development in Language Education
Şerif Derince (Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü / Zan Institute for Social, Political and Economic Studies)

Seçmeli Dil Derslerinin İmkân ve Sınırlılıkları Çerçevesinde Kürtçe Dersleri / Kurdish Courses in the Context of Restrictions and Possibilities of Elective Language Courses
Tahir Baykuşak (Katip Çelebi İlköğretim Okulu / Katip Çelebi Primary School)

Lazca Eğitime Küçük Bir Adım / Small Step towards Laz Education
İsmail Bucaklişi (Laz Enstitüsü / Laz Institute)

Ermenice: Anadili ve Eğitim Dili / Armenian: Mother Tongue and Language of Instruction
Ararat Şekeryan ( Özel Getronagan Ermeni Lisesi / Getronagan Armenian High School)

13:30 - 15:30 II. Oturum / 2nd Session

ÇOKDİLLİLİK VE EĞİTİM: ULUSLARARASI DENEYİMLER VE YAKLAŞIMLAR / MULTILINGUALISM AND EDUCATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PERSPECTIVES
Moderatör / Moderator: Kenan Çayır (İstanbul Bilgi Üniversitesi / İstanbul Bilgi University)

Çokdillilik: İnsanlar, Toplumlar ve Medeniyetler Perspektifinden Bir Analiz / What Does Multilingualism Mean: For Individuals? For Societies? For The Future of Civilization?
Gilbert Dalgalian (Dilbilimci / Linguist)

Çokdilli Bir Almanca-Türkçe-İngilizce Okul Programının Sosyo-Kültürel etkisi: Almanya, Hanover’deki Bir Etnografik Çalışmanın Bulguları / Multilingualism from Ground-up: The Social-Cultural Impact of a Multilingual German-Turkish-English School Program - Findings from an Ethnographic Study in Hanover, Germany
Almut Küppers, İstanbul Politikalar Merkezi / Istanbul Policy Center

“Rojbaş”a Karşı “Türk’üm, Doğruyum”: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eğitimde Çokdillilik / “Rojbaş” vs. “I am a Turk, I am Honest”: Multilingualism in Education and Struggle Against Discrimination
Müge Ayan Ceyhan, SEÇBİR (Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi / Center for Sociology and Education Studies)


16:00 - 17:00 III. Oturum / 3rd Session

Forum

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Simültane tercüme yapılacaktır. /Language of the symposium is Turkish and English. Simultaneous translation will be provided.