Bir Kültür Politikası Olarak Kültüre Erişim

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 19 Eylül 2014
Saat: 09:30-13:30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-305 

Türkiye’de, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yürütülmekte olan  “Kültüre Erişim” konulu proje kapsamında 19 Eylül 2014 Cuma günü bir panel gerçekleştirilecektir. 

Avrupa Birliği Kültür Fonu tarafından desteklenen proje, kültüre erişim konusunda AB ve Türkiye’de kamu kültür politikalarının neler olduğunu analiz etmeyi ve hem ulusal ölçekte hem de AB düzeyinde kültüre erişim politikalarının nasıl gözden geçirilmesi gerektiğine dair sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir. 

Kültüre erişim konusu, kültür ürünlerinin deneyimlenmesi, tüketilmesi, izlenmesi ve kültür üretimine katılıma ilişkin dinamikler bütününü kapsamaktadır. Türkiye’de müze ziyaretleri son yıllarda önemli artış göstermekte, İstanbul’da düzenlenen bienal ve sanat fuarları gibi etkinlikler büyük ziyaretçi sayıları çekebilmekte ve yeni yayıncılık – kütüphanecilik politikaları ile engelliler gibi daha önce kültüre erişimde büyük sıkıntılar yaşayan gruplar artık bu hizmetlere erişebilmektedir. Tüm bu göstergeler; kültüre erişimin ülkemizde kültür politikalarında önemli bir yer kazanmaya başladığını göstermektedir. 

Panelde, Türkiye’den kamu müzelerinin gişe yönetimlerinin özelleştirilmesi, kütüphanecilikte yeni teknolojilerin kullanımı, özel sektör aktörlerinin kültüre katılım politikaları, AB Kültür Fonu kaynaklarının kültüre katılımda etkileri, gibi konular ele alınacak ve detaylı olarak tartışılmaya açılacaktır. 

Panel ilgilenen herkesin katılımına açıktır.

Uluslararası Katılımcılar: EDUCULT (Avusturya), Interarts Foundation for International Cultural Cooperation (İspanya), The Nordic Centre for Heritage Learning and Creativity AB (İsveç), Telemark Research Institute (Norveç), Institute for International Relations (Hırvatistan)

Türkiye’den Konuşmacılar: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı), Kültürel İrtibat Noktası (CCP – Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı),  TÜRSAB, IKSV.

 İngilizce-Türkçe simültane çeviri olacaktır.