Milletlerarası Satım Hukuku Sertifika Programı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 24 Eylül-1 Ekim 2014
Yer: Dolapdere Kampüsü

Prof. Dr. Yeşim M. Atamer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle ‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’ (CISG) Türk iç hukukunun parçası haline gelmiştir. Antlaşmaya taraf olan 83 ülkenin “ortak” satım hukukunu oluşturan bu kurallar Türk Borçlar Kanunu’nun yanı sıra iç hukukumuzda yerini almıştır.  

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu Antlaşmanın Türk hukukçularına tanıtılması amacıyla İngilizce yürütülecek olan 24 saatlik bir sertifika programı sunacaktır. Programın hedefi katılımcılara CISG’ı ana hatları ile aktarmak ve Türk satım hukuku ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve bu Antlaşmaya ilişkin milletlerarası kaynaklara erişim konusunda bilgilendirmektir. Dersler 24/25/26/29/30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde 18.00-21.00 arasında; 27 Eylül tarihinde ise 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında üçer saat olarak sunulacak ve toplam 24 saat dersi tamamlayan katılımcılara bir sertifika verilecektir. 

Eğitim, Milletlerarası Satım Hukuku konusunda çok sayıda yaynı bulunan ve aynı zamanda CISG Advisory Council (http://www.cisgac.com/) üyesi olan Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (http://www.bilgi.edu.tr/tr/rehber/kisi/yesim-atamer/) tarafından verilecektir. 

Seminerin ilk bölümünde (24-26 Eylül) Prof. Atamer, CISG’ın milletlerarası uygulama alanı, Antlaşmanın yorumu ve boşluk doldurma, Antlaşmaya ilişkin kaynaklara ulaşım gibi konular üzerinde duracaktır. Daha sonra CISG’a göre satım sözleşmesinin kurulması ve tarafların yükümlülükleri başlıklarını aktaracaktır. Seminerin ikinci kısmında ise (27 Eylül-01Ekim), ifa engelleri hukuku, satıcının ve alıcının başvurabileceği yaptırımlar ve özellikle tazminatın kapsamı, faiz ve sorumsuzluk konuları üzerinde durulacaktır. 

Milletlerarası Satım Hukukuna ilişkin detaylı bilgi için http://cisg.bilgi.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Bilgi için: Araş. Gör. Yasemin Kabaklıoğlu / yasemin.kabaklioglu@bilgi.edu.tr

Ücret:
Katılım ücreti: 500 TL / LAW 323 dersine kayıt olmayan öğrenci ve stajyer avukatlar için 200 TL / Öğretim görevlilerine ücretsiz katılım imkanı verilecektir ancak yerler sınırlıdır. 

Kayıt Başvurusu:
Önceden kayıt olunmadan programa katılmak mümkün değildir. Kayıt en son 23 Eylül 2014’e kadar yapılabilecektir. Yerler sınırlıdır.
 bilgi-egitim@bilgi.edu.tr / (212) 311 7329 / www.bilgi-egitim.com