Sempozyum: "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Etmek"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 27 Eylül 2014, Cumartesi
Saat: 9.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ile Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyumda, farklı disiplinlerden akademisyenlerin ve LGBTİ hareketi içerisindeki farklı  örgütlerin/oluşumların/grupların katılımıyla, özellikle eğitim ortamında ayrımcılıkla mücadele deneyimlerine ve stratejilerine odaklanılacaktır.

Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı mücadelenin gittikçe güçlendiğine ve LGBTİ bireylerin kamusal alandaki görünürlüklerinin her geçen gün arttığına şahit oluyoruz. Onur yürüyüşleri binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor, anayasaya cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ifadesinin eklenmesi için kampanyalar yürütülüyor, yerel ve genel seçimlerde LGBTİ haklarının hayata geçmesi için protokol metinleri hazırlanıyor ve adayların imzasına açılıyor.

Son yıllarda, eğitim ortamlarındaki ayrımcı uygulama ve pratikler de anlatılmaya, izlenmeye, raporlanmaya ve sorgulanmaya başladı, hatta hareket içerisinde gündemleşti. Örneğin, öğretmenlerle birlikte atölye çalışmaları düzenleniyor, raporlar ve bilgilendirici materyaller hazırlanıyor, “ayrımcılığa karşı dersler” yapılıyor, sempozyumlar düzenleniyor, LGBTİ bireylerin ve ebeveynlerinin hikâyelerini anlatan belgeseller (Benim Çocuğum ve Dikkat! Okulda Trans Var gibi) yayınlanıyor. Tüm bu gelişmeler eğitim ortamlarındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı daha derinlikli olarak ele almayı ve çözümlemeyi gerekli kılıyor. Buradan hareketle sempozyumda şu konuları tartışmak istiyoruz:

LGBTİ hareketi içerisinde eğitimde ayrımcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaların birikiminden neler çıkarsayabiliriz? Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Felsefe alanlarındaki çalışmalar bu birikimle nasıl konuşur ve ne şekilde katkı sunabilir? Ayrımcılıkla mücadelede disiplinlerarası bir yaklaşım nasıl geliştirilebilir? Öğretmen ve öğrencilerin önyargılarını azaltma konusunda neler yapılabilir? Eğitim sürecinin aktörleri ayrımcılıkla mücadelede donanımlı hale nasıl getirilebilir?

PROGRAM:

09:00 - 09:30    Kayıt

09:30 - 10:45    I. Oturum

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılığa Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Moderatör: Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Eğitim sürecinde farklılıklara duyarlılık, cinsiyet kimliklerini görünür kılmak
Melek Göregenli, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Eğitimde çeşitliliği tanımak ve içermek: LGBTİ öğrencilerin esenliğini gözetmenin yolları
Volkan Yılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi STÇM ve SPoD LGBTİ

Eğitim mekanlarında ayrımcılığın faunasına bakış
Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü


10:45 - 11:15    Kahve Arası
 

11:15 - 12:30    II. Oturum

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Deneyimleri I
Moderatör: Çiğdem Şimşek, İstanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformu

LGBT çocukları okul ve aile kıskacından kurtarmak ya da heteronormatif eğitimin başına bir çorap da bizden...
Evren Emre Çakmak, Kaos GL

Kampüste ayrımcılık karşıtı mücadeleleri kesiştirmek ve yeni olanaklar
Anıl Kocaoğulları, LuBUnya Boğaziçi

“Delikanlı, bu kimlik pembe?” Heteronormatif sistemde öğrenci olmak, trans erkek aktivizmi ve örgütlülük
Egemen Öztürk, T-Kulüp
 

12:30 - 13:30    Öğle Yemeği
 

13:30 - 14:45    III. Oturum

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Deneyimleri II
Moderatör: Cihan Hüroğlu, SPoD LGBTİ

Türkiye LGBTİ hareketi içerisinde Eğitim-Sen’in çalışmaları
Damla Karaman, Eğitim-Sen LGBTİ Komisyonu

“Benim Çocuğum”un eğitim hayatını engelleyen tıbbî ve hukukî süreçler
Pınar Özer, LİSTAG LGBTİ Aileleri İstanbul Grubu

Liselerdeki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıklar ve güncel örgütlenme/mücadele kanalları
Emre Demir, Liseli LGBTİ Oluşumu


14:45 - 15:00    Kahve Arası


15:00 - 16:00    Forum

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla 
Mücadele Stratejileri
Moderatörler: Melisa Soran, İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR
Erdal Demirdağ, SPoD LGBTİ

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR):  
www.secbir.org / 0 212 311 74 97 / rc.ses@bilgi.edu.tr

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD): 
www.spod.org.tr / 0212 292 48 02 / info@spod.org.tr