Sınırlar Aşılırken Kürtler: Dönüşen Mekanlar ve Kimlikler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 25 Ekim 2014, Cumartesi
Saat: 9.00-17.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101

Bu konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmiştir.

PROGRAM:

09:00-09:15       AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Remzi Sanver (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)
Pınar Uyan Semerci (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı)

09:15-10:45       1.OTURUM: TARİH, MEKÂN, DİASPORA 
Oturum Başkanı: Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Fuat Dündar
Ortadoğu’da Etnik ve Mezhepsel “Çatışmalar” ile Zorunlu Göçler: Son Yüzyıla Bir Bakış

Joost Jongerden (Wageningen University)
Radikal Demokrasinin Mekân Politikası: Yer ve İnsan Arasındaki İlişkiyi Yeniden Düşünmek

Bahar Başer (University of Warwick)
Avrupa’da Kürt Diasporası ve Barışa Olası Katkıları

11:00-12:30       2.OTURUM: ROJAVA: SINIR AŞAN BİR DENEYİM
Oturum Başkanı: Gencer Özcan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Bayar Dosky (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Kürtler ve Ortadoğu: Faktörlükten Aktörlüğe

Thomas Schmidinger (Universität Wien)
Rojava ve Karşılıklı Bağımlılıkları

Cuma Çiçek (Sciences Po)
Türkiye Kürtleri: Rojava, KBY, İç ve Dış Sınırlar 

14:00-15:30        3.OTURUM: DÖNÜŞÜM, BARIŞ, NEOLİBERALLEŞME 
Oturum Başkanı: Ömer Turan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Nesrin Uçarlar (Galatasaray Üniversitesi)
Müzakere Sürecinin Kayıp Gündemi: Para-Militer Bir Yapı Olarak Köy Koruculuğu Sistemi

Ayşe Seda Yüksel (Central European University)
Neoliberalleşme ve Yerel Politikada Değişen Güç İlişkileri: Kürt İllerindeki İşadamı Dernekleri

Arzu Yılmaz (Ankara Üniversitesi)
Yeni Kürt Kimliği ve Kürdistan Milliyetçiliği

 15:50:-17:30       4.OTURUM: KAPANIŞ PANELİ 
Moderatör: Pınar Uyan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Konuşmacılar:
Fehim Taştekin (Radikal Gazetesi)
Frederike Geerdink (Bağımsız Gazeteci)
İrfan Aktan (Express Dergisi)

Simültane çeviri hizmeti sunulacaktır.