Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler: Eğitim ve Sağlıkta Veri Koruma

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 27 Ekim 2014

Organizasyon Komitesi: Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci (Bahçeşehir Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Nilgün Başalp (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Doç. Dr. Yücel Saygın (Sabancı Üniverstesi)

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler: Eğitim ve Sağlıkta Veri Koruma” etkinliğinin ilk oturumunda eğitim sektöründe, ikinci oturumunda ise sağlık sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin konular değerlendirilecektir. Kamu kurumlarından, özel sektörden ve akademiden uluslararası ve ulusal düzeyde yetkin uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinliğin temel hedefi, Avrupa Birliği ve Amerika’daki güncel tartışmalar ışığında, Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirmek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.

Kişisel verilerin korunması hakkı, günümüzün en önemli temel insan haklarından biridir. Demokratik devletlerde etkin hukuksal düzenlemelerin konusu olan bu hak, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, OECD, APEC gibi pek çok uluslararası ve uluslarüstü kuruluş nezdinde de kabul edilmiştir. 

Türkiye’de ise, 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri kapsamında kişisel verilerin korunması anayasal bir hak haline gelmiş olsa da, ne yazık ki, bu önemli alandaki hukuksal düzenlemeler, henüz arzu edilen düzeyde değildir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeleri belirleyen çerçeve bir yasa halen yürürlüğe girmemiştir. 2014 yılı AB İlerleme Raporunda da bu konudaki eksikliğe dikkat çekildiği görülmektedir. 

Öte yandan Türkiye’de pek çok kamusal hizmetin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Bu durum, bazı örnekler üzerinden Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin durum değerlendirmesi yapmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda eğitim ve sağlık üzerinde durulması gereken iki önemli alanı oluşturmaktadır. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Fatih Projesi kapsamında öğrencilerin kişisel verilerinin işlenmesi söz konusu olacaktır. Kamu kurumları ve özel kurumlar tarafından sunulan sağlık hizmetleri yine milyonlarca kişinin kişisel verilerinin işlenmesini beraberinde getirmektedir. 

Yer: Sabancı Üniversitesi, Karaköy Minerva Palas, Bankalar Caddesi No: 2, Karaköy (Ulaşım: http://www.sabanciuniv.edu/tr/iletisim/ulasim/karakoy

Saat: 13:00 – 17:00 

Web: ipp.modap.org


PROGRAM

13.00-13.20 Açılış

13.20-13.40 IPP (Istanbul Privacy Platform)
FATİH Raporu: Eğitim Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması
Nilgün Başalp

13.40-14.00 Eğitimde Gizliliği Koruyan Veri Paylaşımı ve Analizi
(TÜBİTAK FATİH özel çağrısı kapsamında desteklenen araştırma projesi)
Yücel Saygın

14.00-14.40 İlköğretimde Veri Koruması (Privacy Issues in Pre-tertiary Education)
Roger Clarke

14.40-15.00 Türkiye'de Öğrenci Verilerinin Korunması
Burak Özdağıstanlı

15.00-15.10 Kahve Arası

15.10-15.30 Sağlık Verilerinin Korunmasında Güncel Gelişmeler: Danıştay 15. Dairesi, 2013/2084 E .Sayılı Dosyaya İlişkin 12.06.2014 Tarihli Kararı
Okan Çan

15.30-16.10 Sağlık Sektöründe Veri Koruması: Amerika ve Avrupa'da Son Durum
Bradley Malin

16.10-16.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış