MOBBIG 39: Çokluk

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 6-7 Kasım 2014 
Saat: 10.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 39.MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) toplantısına ev sahipliği yapıyor. 39.MOBBİG sayıları artmakta olan Mimarlık Bölümleri arasındaki farklılıklara ve alternatif yapılanmalara dikkat çekmek için Çokluk üst başlığı ile ele alınacaktır.

Türkiye'nin tüm mimarlık bölümlerinden temsilcilerin bir araya geldiği MOBBİG toplantıları, sahip oldukları bu önem gereği ciddi bir sorumluluğu da taşımaktadır. Özellikle, söz konusu mimarlık bölümlerinin sayısının önemli bir artış gösterdiği şu günlerde, ortak idari ve eğitime dair sorunlara ve konulara dikkat çekmek ile onlara çözüm üretmek derdi ötesinde mimarlık eğitiminin içinde bulunduğu koşulları doğru tespit edip, bünyesinde barındırdığı farklılıkları görünür kılıp, kendine güven ve bağımsızlaşmanın yollarını açabilecek ilham verici ortamlarını da kurabiliyor olmak hayati önem taşıyor. Dolayısıyla, hedef aslında, tüm mimarlık bölümlerinin katılımıyla oluşan bu birlikteliğin cesaretlendirici gücüne de vurgu yapmak.

Bu amaçla, 39.MOBBİG bir önceki toplantının başlattığı tartışmayı ÇOKLUK durumumuzdan  sürdürmek, kurulan iletişim ortamının bağımsızlaştırıcı ve özgürleştirici niteliklerini öne çıkarmak, eğitime ve idari konulara yönelik alternatif yapılanmaları, yürütülüşleri ve değerlendirmeleri tartışmaya açmak niyetini taşımaktadır. Toplantıda ilgili konular aşağıdaki başlıklarla ele alınacaktır:

BAĞIMSIZLAŞTIRICI BİRLİKTELİK – Neden MOBBİG?

EĞİTİM, MEKAN, MİMARLIK – Eğitimin Mekanları, Mimarlık-Eğitim İlişkisi

KİŞİSEL İNSİYATİFLER – Topluma Katı, Eğitime Katkı, Bilgiye Katkı

ALTERNATİFLER – Müfredatlar, İçerikleri Yürütülüşler

FARKLILIKLAR/AYNILIKLAR – Akreditasyon Süreçleri, Standartlaşma-Ayrışma